Välkommen till verktygslådan för hållbara offentliga måltider!

Verktygslådan för hållbara offentliga måltider ger erfarenhetsbaserade råd om hur man lägger upp innovativa strategier och aktiviteter för en mer hållbar offentlig upphandling och måltidsservice. Verktygslådan har utvecklats i länderna kring Östersjöregionen men kan användas på många fler ställen på grund av verktygens allmänna beskrivningar. Starta förändringen i din kommun, ditt företag, din skola, ditt sjukhus eller någon annanstans!

Verktygslådan för hållbara måltider är ett resultat av Interreg-BSR-projektet StratKIT (#R088, 2019-2021)

och en del av StratKIT-plattformen. Du kan hitta mer information här: www.stratkit.eu.

Tematiska ingångar till verktygen

Det finns fler än femtio verktyg tillgängliga för aktörer som på olika sätt är involverade i tillhandahållandet av offentliga måltider, oavsett om det handlar om beslutsfattare, upphandlare, kostchefer och måltidspersonal, producenter, leverantörer, konsumenter eller andra offentliga och privata organ. För att hitta verktyg som passar just din verksamhet kan du antingen bläddra igenom hela listan av verktyg eller söka utifrån ämnesområde i så kallade tematiska ingångar. Du kan skapa din egen samling av verktygen som passar din verksamhet och som du sedan kan ladda ner eller skriva ut. I den svenska versionen är ett urval av verktygen översatta från engelska. För att nå hela verktygslådan kan du välja språket ”engelska” i rullgardinen.

Välj en tematisk ingång som du är intresserad av, eller se alla verktyg genom att klicka på knappen nedan:

Se alla verktyg

När det gäller att förändra sättets som de offentliga måltiderna produceras, upphandlas och utförs behövs även verktyg på strategisk nivå. Ofta handlar det om att skapa samarbete mellan olika intressenter, och att det finns strategier som är allmänt hållna för att kunna förstås och tillämpas av många.

Mer

Verktyg för att införa hållbarhetskrav i offentlig upphandling av mat och måltider.

Mer

Verktyg för att öka medvetenheten kring hållbara offentliga måltider och dela kunskap med andra aktörer.

Mer

Verktyg för att öka andelen ekologiska livsmedel I offentliga måltider.

Mer

Verktyg för fler växtbaserade och hälsosamma offentliga måltider.

Mer

Verktyg för att minska matsvinn i offentliga måltidsverksamheter.

Mer

Verktyg för att tillaga offentliga måltider på ett mer resurseffektivt sätt samtidigt som man motiverar cirkulära tillvägagångssätt.

Mer

Verktyg för samarbete mellan måltidsverksamheter och lantbrukare.

Mer

Verktyg för att hantera krissituationer inom offentlig catering.

Mer

Det finns många sätt att organisera och tillhandahålla offentliga måltider på. Här hittar du information om hur offentliga måltider vanligtvis organiseras och hur offentlig upphandling fungerar.

Offentliga måltider är ett nyckelområde när det gäller att förändra till ett mer hållbart matsystem. Här kan du hitta inspiration till att knyta an offentliga måltider med hållbar utveckling.

Här är en översikt över de viktigaste globala och EU-politiska dokument som tagits fram för att forma ett grönare och mer hållbart Europa.

Åtta frivilliga nyckelprinciper för hållbar upphandling och hållbara cateringtjänster i och utanför Östersjöregionen.

Läs mer om verktygslådan för hållbara offentliga måltider och dess verktyg.

You have 0 Tools in your collection.
Klicka här för att hantera och ladda ner din samling.

Hantera din samling

There are currently 0 tools in your collection. Du kan ta bort verktyg från din samling eller ladda ner din samling som ett pdf-dokument för enkel utskrift och delning.

ladda ner