Hållbara offentliga måltider

Introduktion

Den offentliga sektorn tillhandahåller måltider för människor i bland annat skolor, på sjukhus, på vårdboenden och inom kriminalvården. Den offentliga sektorns måltider utgör en viktig del av livsmedelskedjan. Livsmedelskedjan omfattar verksamheter inom livsmedelsproduktion (jordbruk och fiske), förädling, distribution och transport, konsumtion och avfallshantering. Alla dessa steg använder olika resurser och medför miljömässig, social och ekonomisk påverkan. I systemet tillhandahålls måltider, skapas jobb, släpps växthusgaser ut och den biologiska mångfalden påverkas genom markanvändning och kemikalier i jordbruket. Hur hållbara våra måltider blir beror på hur hållbar livsmedelskedjan är. Detta beror i sin tur på frågor som, är den mat som tillhandahålls hälsosam och näringsmässigt adekvat? Är lönerna rättvisa? Minskas växthusgasutsläppen till ett minimum? Skyddas den biologiska mångfalden i jordbruket?

Hållbarhet handlar om att agera på ett sådant sätt att behovet av resurser idag inte äventyrar behovet av resurser i framtiden. FN formulerade de globala målen för hållbar utveckling (SDG:erna) 2015 för att motivera människor, företag och regeringar att agera för att uppnå dem. EU:s strategi Den europeiska gröna given är ett ambitiöst initiativ för att uppnå hållbarhetsmålen genom klimatskydd, cirkulär ekonomi, nollvision gällande miljöföroreningar, bevarande av biologisk mångfald, Jord till bord-strategin och mobilitetspolitik. Livsmedelskedjan, och med den offentliga måltider, spelar en viktig roll då de relaterar till flera av målen.

Hållbara offentliga måltider

Det är idealiskt om hållbara offentliga måltider uppfyller näringsmässiga-, socioekonomiska-, miljömässiga-, etiska- och smakmässiga krav och tillagas av utbildad, avlönad personal som använder resurseffektiva metoder och redskap i produktionen. Även om detta kan låta som ett ouppnåeligt ideal, kan mycket göras. Till exempel kan miljömässiga och sociala aspekter ingå i de krav som ställs i den offentliga upphandlingen; det går att ställa krav att de livsmedel som ska levereras har haft en lägre klimatpåverkan vid produktion och transport; diversifiering av livsmedel kan gynna biologisk mångfald; metoder för att främja den cirkulära ekonomin eller resurseffektivitet kan implementeras; sociala aspekter som utbildning och arbetsvillkor kan tas upp. Verktygslådan för hållbara offentliga måltider kan hjälpa dig att komma igång.

Trädmodell

StratKIT-Tree-Model

För att ge dig en uppfattning om de många möjligheter som finns till mer hållbara offentliga måltider, så kan du föreställa dig att måltidsorganisationen är som ett träd (se figur). Strategier, regelverk och de lokala förutsättningarna utgör grundkontexten. Om du ändrar dem kommer det att påverka systemet som helhet [länk]. Trädstammen symboliserar offentlig upphandling med sin stelhet och begränsade flexibilitet. Grenarna symboliserar ytterligare operativa aspekter av offentliga måltider: organisationernas hållbarhetspolicyer, måltider och menyer, upphandlingsmetoder och kriterier, produktions- och serveringssätt, kommunikation, avfallshantering med mera. Tänk på löven som flera möjligheter att göra förändringar. För att ta reda på hur du initierar dessa förändringar, ta en titt på de olika verktygen vi samlat in: [gateway offentlig upphandling, gateway växtbaserad hälsosam mat, gateway matavfall]

Mer information

You have 0 Tools in your collection.
Klicka här för att hantera och ladda ner din samling.

Hantera din samling

There are currently 0 tools in your collection. Du kan ta bort verktyg från din samling eller ladda ner din samling som ett pdf-dokument för enkel utskrift och delning.

ladda ner