Ruoan hiilijalanjäljen pienentäminen ilmastoveron avulla

Lyhyesti

Toimintaohjeessa kerrotaan, kuinka sisäisen kustannuslaskentajärjestelmän avulla voidaan kannustaa hankkimaan elintarvikkeita, joiden hiilijalanjälki on pienempi. Toimintaohje perustuu tunnustetun tietokannan tuottamiin hiilidioksidipäästöjä koskeviin tietoihin sekä toimittajan (tukkukaupan) ja hankintatoimen väliseen tiiviiseen yhteistyöhön. Toimintaohjeella on täysi vaikutus silloin, kun kaikki elintarvikkeet hankitaan yhdeltä toimittajalta. Tämä toimintaohje toimii parhaiten organisaatioissa, joissa keittiöt ovat suuria.

Tarvittavat toimenpiteet

  1. Tehkää poliittinen/strateginen päätös ostettujen elintarvikkeiden hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Etsikää asianmukainen ja validoitu tietokanta elintarvikkeiden hiilidioksidipäästöistä. Analysoikaa keittiön hiilijalanjälki ja etsikää riittävä vähennyspotentiaali ravitsemuksellisia tavoitteita vaarantamatta. Kunnan olisi hyvä tukea ruokapalveluhenkilöstöä koulutuksella, jolla pyritään helpottamaan ruoanvalmistusta ilmastoystävällisillä elintarvikkeilla.
  2. Hankintaorganisaatio päättää hiilidioksidipäästöjen "budjetista" (eli sisäisestä verosta/kustannuksista) ja siitä, minkä tyyppisistä elintarvikkeista lisäkustannuksia joutuu maksamaan.
  3. Päättäkää, mihin sisäiset verot käytetään (koulutukseen, ideoiden palkitsemiseen, palautetaan seuraavan vuoden budjettiin tai johonkin muuhun).
  4. Tavarantoimittaja (tukku) lisää hiilidioksidipäästöjen lisäkustannukset verkkokaupan hintoihin. Hinnat ovat hankkijan saatavilla reaaliaikaisesti.
  5. Julkiset keittiöt hankkivat elintarvikkeita toimittajalta tavalliseen tapaan ja maksavat lisäkustannukset.
  6. Kunta perii lisäkustannukset takaisin tavarantoimittajalta.
  7. On tärkeää tiedottaa julkisille keittiöille kunnan ilmastostrategiasta. Tämä innostaa keittiöitä miettimään ilmastoystävällisiä aterioita.
  8. On tärkeää tiedottaa kuntalaisille toteutetuista toimista, jotta voidaan tukea keittiöitä niiden pyrkimyksissä valmistaa ilmastoystävällisempiä aterioita.

Lisää huomioitavia asioita

  • Toimintaohjeeseen on yhdistettävä kestäviä aterioita koskeva koulutus, jotta ruokapalvelualan ammattilaisilla on valmiuksia hyödyntää ilmtastoystävällisiä elintarvikkeita. Koulutus voi olla reseptien jakamista, kursseja, verkostoitumista, retkiä ja muunlaista ideoiden ja inspiraation jakamista.
  • Toimintaohjetta kokeiltiin Aarhusin kunnassa (Tanska). Kolmen kuukauden kuluttua lisäkustannuksia aiheuttavien tuotteiden hiilidioksidipäästöjen vähennys oli 30 prosenttia, ja naudanlihan hankinta oli laskenut 40 prosenttia. Pitkän aikavälin vaikutuksista ei ole vielä tietoja.

Lisätietoja

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa