Luomuruoka

Johdanto

Luonnonmukaista maataloutta pidetään kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijänä. Luomuviljelijät käyttävät vain luonnonaineita ja noudattavat ainoastaan luonnollisia prosesseja tuottaessaan ruokaa. Näin he pyrkivät ekologiseen tasapainoon, parantavat maan hedelmällisyyttä ja hiilensidontaa sekä ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja veden hyvää laatua. Luomuviljelijöiden tulee myös täyttää tietyt eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset, minkä lisäksi antibioottien käyttöä säännellään voimakkaasti ja geneettisesti muunneltujen organismien (Genetically Modified Organisms, GMO) käyttö on kielletty. On saatu jopa näyttöä siitä, että luonnonmukaisilla tuotteilla voi olla terveyshyötyjä perinteisiin tuotteisiin verrattuna. Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluva Pellolta pöytään -strategia asettaa etusijalle luonnonmukaisen maatalouden kehittämisen. Toimintasuunnitelman mukaan luonnonmukaisen viljelysmaan osuus EU:n maatalousmaasta on 25% vuoteen 2030 mennessä. Luomuelintarvikkeiden kysynnän lisäämiseksi EU:n luonnonmukaista tuotantoa koskevassa toimintasuunnitelmassa on määrä tukea luomuravintoloita ja lisätä ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja sekä vahvistaa luomuruokaa kouluissa.

Jotkin tässä esitetyistä toimintaohjeista sisältävät uusia hankintakriteerejä sekä luomumarkkinoita ja -viljelijöitä koskevia alustavia ja tukitoimenpiteitä. Toiset toimintaohjeet kohdentuvat ruokapalveluun tarjoamalla luomumerkintöjä ja ohjeita elintarvikkeiden luomu-osuuksien dokumentointiin. Useimmat toimintaohjeet tarjoavat inspiraatiota keittiöalan ammattilaisten koulutukseen, luomua koskevaan kouluopetukseen ja luomutietoisuuden lisäämiseen organisaatioissa toimintaympäristöön mukautetun toteutuksen avulla.

Tässä esitetyt toimintaohjeet sisältävät sekä uusia hankintakriteereitä että luomumarkkinoita ja -viljelijöitä koskevia alustavia kehitys- ja tukitoimenpiteitä. Toisaalta jotkin toimintaohjeet kohdistuvat ruokapalveluihin tarjoamalla ravintoloiden luomumerkintöjä ja ohjeita luomuelintarvikkeiden osuuksien dokumentoinnissa. Useimmat toimintaohjeet tarjoavat inspiraatiota keittiöalan ammattilaisten koulutukseen, luomua koskevaan kouluopetukseen ja luomutietoisuuden lisäämiseen organisaatioissa toimintaympäristöön mukautetun toteutuksen avulla.

Lisätietoja

Toimintaohjeet teemassa Luomuruoka

”Vihreän planeetan ruokavalio” on viiden kriteerin konsepti, jossa systeeminäkökulma tarjoaa puitteet ja testatut ohjeet kestävien aterioiden tueksi.

Miten hankkia luomuruokaa, kun hyvin kehittynyttä luonnonmukaisten elintarvikkeiden toimitusketjua ei ole? Tämä toimintaohje voi auttaa näyttämällä, miten kartoitetaan paikallisia luomuviljelijöitä ja muita luonnonmukaisia tuottajia.

Jos ruokapalvelut haluavat käyttää luomumerkkejä luomuaterioidensa markkinointiin, ne voivat joutua tarjoamaan suurimman osan ainesosista luomuna (95%) eikä tätä pienemmän prosentin käyttämiselle ole mahdollisuuksia. Toimintaohje kertoo miten luoda kansallinen tai paikallinen luomumerkki ammattikeittiöille, jotka tarjoavat luomuruokaa alle tuon 95% rajan.

Julkishallinto voi järjestää luentoja lisätäkseen luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuottamia hyötyjä ja edistääkseen niiden hyväksyttävyyttä julkisten ruokapalveluiden sidosryhmien keskuudessa.

Keittiöalan ammattilaisten täydennyskoulutusta saatetaan tarvita, kun julkisissa ruokapalveluissa halutaan lisätä kasvipohjaisten aterioiden määrää. Tämä toimintaohje tarjoaa ehdotuksia tällaisen koulutuksen järjestämiseen.

Tämä toimintaohje tarjoaa kouluille ja kunnille vaihtoehtoisia tapoja sisällyttää luomuruoan kriteerit elintarvike- ja ruokapalveluiden hankintoihin.

Tämä toimintaohje tarjoaa ideoita yleiseen markkinointiviestintään, joka edistää luomumerkkien tai sertifikaattien (todistusten) vaikutusta julkisissa ruokapalveluissa ja ravintoloissa. Tavoitteena on asiakkaiden tietoisuuden nostaminen ja muiden ruokapalveluiden motivointi ruokalistojen muuttamiseen, mikä lisää luomumerkkien/sertifikaattien hakemista.

Tässä toimintaohjeessa esitetään, miten tehdä alueellinen luonnonmukainen maatalous näkyväksi nuorille ja miten saada heidän lautasilleen paikallista luomuruokaa. Ohje sisältää aiempaa parempien yhteyksien luomisen alueen luomuviljelijöihin, koulutusmateriaalin tarjoamisen ja ruokalistamuutokset.

Tämä toimintaohje tarjoaa idean koulupuutarhan perustamisesta ja sen integroimisesta opetussuunnitelmaan. Koulupuutarha on erittäin käytännöllinen lähestymistapa kestävään ruokakasvatukseen.

Luomutuotteiden käyttö voi olla vähäistä tai olematonta julkisissa ruokapalveluissa. Tässä toimintaohjeessa ehdotetaan, miten julkiset ruokapalvelut voivat hankkia luomutuotteita ja tukea luomumarkkinoita ja -tuotantoa.

Miten saada kaikki julkisissa palveluissa työskentelevät mukaan toimimaan terveellisemmän ruoan ja kestävämmän ruokavalion puolesta? Tarjoa kaikille kiinnostuneille työntekijöille koulutusohjelma, joka sisältää ruoanvalmistusharjoituksia, työpajoja ja luentoja.

Tämän ohjeen tavoitteena on sisällyttää julkisiin hankintoihin kriteerit kestävästi tuotetulle palmuöljylle.

Aseta mitattavissa olevat tavoitteet tuotteille, joita organisaatiosi haluaa vähentää tai lisätä. Voit seurata tiettyihin elintarvikkeisiin liittyviä hankintoja

Haluatko auttaa varmistamaan laadukkaat, lähi- ja luomuruo’asta valmistetut tuoreet, satokauden mukaiset, maukkaat ja silti taloudelliset julkiset ateriat? Tämä toimintaohje tarjoaa koulutus- ja verkostoitumisohjelman joka on tarkoitettu keittiöalan ammattilaisille julkisissa ruokapalveluissa.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa