Muutosstrategiat

Johdanto

Julkisten ruokapalveluiden kestävyys on monimutkainen asia, koska se liittyy moniin ympäristö-, talous- ja sosiaalisiin kysymyksiin.

Tämän teeman toimintaohjeet neuvovat miten kehittää tätä monimutkaista kokonaisuutta. Muutosstrategiat ovat ikäänkuin portti, joka yhdistää julkiset ruokapalvelut ruokajärjestelmään ja sen muutokseen kohti kestävyyttä.

Tämä teema sisältää toimintaohjeita erityisesti muutosta tekeville päättäjille, asiakkaille ja toimittajille, kun he yhteistyössä pohtivat, valitsevat ja päättävät miten tuottaa nykyistä kestävämpiä julkisia aterioita.

Nämä toimintaohjeet eivät tarjoa ainoastaan strategioita, vaan myös suuntaviivoja tai toimintasuunnitelmia, ja suosituksia uusien strategista muutosta edistävien työryhmien perustamiseksi. Näitä toimintaohjeita voivat toteuttaa sekä viranomaiset että muut päättäjät ruokapalveluorganisaatioissa, julkisissa hankinnoissa ja julkisissa elimissä.

Toimintaohjeet teemassa Muutosstrategiat

Tämä toimintaohje auttaa järjestämään ruokatyöryhmän, joka koostuu julkisten ruokapalveluiden eri sidosryhmistä. Työryhmä toimii yhteyksiä ylläpitävänä keskuksena kaikille ruokapalveluihin liittyville asioille, mukaan lukien tietoisuuden lisääminen kestävyyskysymyksistä.

Käytä sisäistä kustannuslaskentajärjestelmää vähentämään ruoan hiilijalanjälkeä suurtalouskeittiöissä.

Tämä toimintaohje esittelee, miten kommunikoida kaikkien asianosaisten toimijoiden kanssa kriisiaikoina. Toimintaohjeessa käydään läpi kaksi teemaa, joiden ymmärtäminen auttaa ottamaan ensimmäiset askeleet kohti menettelyä, joiden avulla kommunikoida läpinäkyvästi kriisitilanteissa ja myös varaudutaan niihin asianmukaisesti.

Miten synnyttää kaupankäyntiä viljelijöiden, pientuottajien ja ruokapalveluiden välille? Tämä toimintaohje tarjoaa idean näiden sidosryhmien väliselle oppimisvuoropuhelulle, jotta he voivat perehtyä toistensa toimintaan sekä tunnistaa liiketoiminnan mahdollisuuksia ja esteitä.

Ruokahävikin vähentäminen julkisissa ruokapalveluissa on erityisen vaikeaa alueilla, joilla ei ole käytössään olemassa olevia menettelytapoja. Strategian ja toimintasuunnitelman kehittäminen monialaisen työryhmän kanssa voi käynnistää muutoksen.

Miten motivoida käytännön toimijoita, kuten keittiöalan ammattilaisia tai hankkijoita, ottamaan käyttöön kestävyystoimenpiteitä? Tässä toimintaohjeessa ehdotetaan, että heidän motivaationsa muutokseen voi herätä jakamalla kokemuksia ja opittuja asioita hyvistä käytännöistä muiden toimijoiden kanssa.

Ammattilaiskokkien järjestämiä työpajoja keittiöhenkilökunnalle ja oppilaille liittyen kasvisruokapainotteiseen kouluruokailuun.

Verkostoitumistoimisto tarjoaa tietoa, ohjausta ja koulutusta sekä tukee kokemusten vaihtoa julkisten ruokapalveluiden sidosryhmien välillä. Toimisto keskittyy pääasiassa terveys- ja kestävyyskysymyksiin.

Tämä toimintaohje osoittaa, miten kestävien julkisten aterioiden tarjoamisesta voidaan tehdä aiempaa sitovampaa julkisille toimijoille. Tämä toteutuu hallinnollisella määräyksellä joka sisällyttää asianmukaiset kriteerit kestäviin julkisiin hankintoihin.

Lue lisää tärkeistä vaiheista tiekartan kehittämiseksi koulujen kestäville ruokapalveluille ja lähde matkaan!

Tämä toimintaohje tarjoaa osallistavan lähestymistavan ravitsemukseen ja terveelliseen ruokaan liittyvien kysymysten käsittelemiseksi kouluissa. Koulujen ruokatyöryhmään osallistuvat kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät jotka yhteistyössä parantavat aterioita ja niiden kestävyyttä.

Julkiset ruokapalveluorganisaatiot pitävät tärkeänä toimintansa kehittämistä kohti kestävyyttä. Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata organisaatioita strategiaprosessin läpiviemiseen jotta kestävyys monine näkökohtineen voidaan huomioida toiminnassa.

(Julkisten) aterioiden kestävyys on iso kysymys, johon liittyy monia erilaisia kestävyysnäkökohtia. Tämä työkalu avaa näitä näkökohtia strategisiksi valinnoiksi, joita voidaan toteuttaa (asteittain) julkisten aterioiden tarjoamisessa.

Tämä toimintaohje auttaa julkisia hankkijoita yhdistämään kestävien ruokapalveluiden ’ison idean’ niihin käytännön mahdollisuuksiin, joihin organisaatiot yltävät. Toimintaohje antaa tarjouspyyntömallin, jonka avulla hankkijat voivat sisällyttää kestävyyskriteerejä tarjouspyyntöihin, mikä helpottaa kestävien ruokapalveluiden hankintaa.

Aseta mitattavissa olevat tavoitteet tuotteille, joita organisaatiosi haluaa vähentää tai lisätä. Voit seurata tiettyihin elintarvikkeisiin liittyviä hankintoja

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa