Terveelliset ja kasvipohjaiset ruokavaliot

Johdanto

Ravitsemusasiantuntijat liittävät lihan ja tyydyttyneiden rasvojen suuren saannin kasvaneeseen sydän- ja verisuonitaudin riskiin sekä ylipainoon ja muihin terveysongelmiin. Tällä hetkellä EU:n alueella kasviperäisen ruoan kulutus on alle nykyisten ravitsemussuositusten. Lisäksi liha- ja maitotuotteiden korkea kysyntä aiheuttaa tarpeen ruokkia tuotantoeläimiä ja täten ihmisravinnoksi tarkoitettujen viljelykasvien sijaan viljelymaata käytetään rehukasvien kasvattamiseen. Maailmanlaajuisesti kotieläintuotanto aiheuttaa merkittävät kasvihuonekaasupäästöt, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Näiden syiden vuoksi eläinperäisten elintarvikkeiden kulutuksen vähentäminen ja kasvipohjaisten lisääminen on tarpeen. Kuitenkaan ainoastaan kasviksiin perustuva ruokavalio (vegaaniruokavalio) ei välttämättä ole ratkaisu kaikille, koska sen soveltaminen edellyttää ravitsemustietoa elintarvikkeista ja tasapainoisen ruokavalion koostumuksesta, johon kuuluu myös ravintolisiä. Julkiset ateriat edustavat muutoksen kärkeä kun halutaan edistää nykyistä kestävämpää ruokajärjestelmää. Tämä tapahtuu kehittämällä ruokalistoja, ruoanlaittotaitoja ja hankintaosaamista sekä lisäämällä tietoisuutta erilaisista kasvipohjaisista ja tasapainoisista ruokavalioista.

Ruokalistamuutosten onnistuminen ja uusien kasvipohjaisten elintarvikkeiden käyttöönotto riippuu ruokapalveluammattilaisten tiedoista ja taidoista sekä hyvästä viestinnästä. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä siitä miten asiakkaat suhtautuvat kasvipohjaisiin ruokiin. Siksi suurin osa tämän teeman toimintaohjeista esittelee ruokapalveluhenkilöstöä koskevia koulutuskonsepteja, mutta myös asiakkaille tarkoitettua koulutusta ja käytännönläheisiä esimerkkejä. Julkiset hankkijat voivat käyttää EU:n ympäristöä säästävien julkisten hankintojen (Green Public Procurement, GPP) kriteereitä sisällyttääkseen terveellisiä kasvisruokia koskevat vaatimukset hankintoihinsa. Toimintaohjeita voidaan käyttää julkisten hankintojen ja ruokapalveluorganisaatioiden eri tasoilla inspiraation lähteinä ja räätälöidä niitä kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Lisätietoja

Toimintaohjeet teemassa Terveelliset ja kasvipohjaiset ruokavaliot

Tämä toimintaohje osoittaa, miten asukkaidensa arvostamissa hoivakodeissa saadaan otettua käyttöön kasvipohjaisia ja terveellisiä aterioita. Se perustuu siihen että niin asukkaat kuin keittiöalan ammattilaisetkin sisällytetään osaksi muutosta.

Tämä toimintaohje tavoittelee kasvikunnan tuotteisiin pohjautuvien ruokien/kasvisruokien kulutuksen lisäämistä. Tämän tavoitteen edistämisessä ei ole kyse pelkästään terveellisyydestä, maistuvuudesta ja ympäristöystävällisyydestä, vaan myös siitä, millä tavalla kasvisruokia tarjotaan.

Visuaalinen juliste, joka innostaa panostamaan kasvipohjaisiin, satokaudenmukaisiin, tuoreisiin ja kestäviin aterioihin. Noudata viittä periaatetta ilmastoystävällisen ruoka-annoksen koostamiseksi.

Tämä toimintaohje tarjoaa koulutusta keittiöammattilaisten ilmastonsuojelutoimista, mukaan lukien 19 konkreettista toimenpidettä, jotka koskevat elintarvikkeiden valintaa, keittiöteknologiaa, käyttäytymistä ja jätehuoltoa.

Avoin luomuyhteisöpuutarha, jossa on mahdollista järjestää erilaisia koulutustapahtumia.

Järjestämällä ruoanvalmistustyöpajoja nuorille voidaan havainnollistaa miten omien vihannesten kasvattaminen, herkullisen ja terveellisen kasvipohjaisen ruoan valmistus ja yhteinen ruokailutuokio liittyvät toisiinsa.

”Vihreän planeetan ruokavalio” on viiden kriteerin konsepti, jossa systeeminäkökulma tarjoaa puitteet ja testatut ohjeet kestävien aterioiden tueksi.

Haluatko opettaa lapsille ravitsemusasioita ja kehittää opettajien mahdollisuuksia tarjota ruokakulttuuriin liittyvää opetusta? Tämä toimintaohje sisältää vinkkejä toiminnan systemaattiseen käyttöönottoon.

Nuoret voivat oppia terveellisestä ja kestävästä ruokailusta hauskalla tavalla - korttipelillä. Tällä toimintaohjeella visualisoidaan tärkeimmät ravitsemusta koskevat tosiasiat ja pelaajat voivat suunnitella erilaisia ruokalistoja – bon appetite (hyvää ruokahalua)!

Kun viranomaiset laativat uusia strategioita nykyistä kestävämmälle ruokajärjestelmälle, keittiöalan ammattilaisia tarvitaan toteutettamaan uusia toimenpiteitä. Tämä toimintaohje käsittelee kysymystä miten motivoida keittiöalan ammattilaisia osallistumaan muutokseen.

Keittiöalan ammattilaisten täydennyskoulutusta saatetaan tarvita, kun julkisissa ruokapalveluissa halutaan lisätä kasvipohjaisten aterioiden määrää. Tämä toimintaohje tarjoaa ehdotuksia tällaisen koulutuksen järjestämiseen.

Tämä toimintaohje tukee kasvisten syömisen lisäämistä kannustamalla ruokapalveluita sisällyttämään ruokalistoihin erilaisia kasvisvoittoisia ruokia – sekaruoista vegaaniin. Sillä tavalla asiakkaat voivat maistaa ja oppia nauttimaan kasvisvoittoisesta ruokavaliosta.

Aika usein julkisten aterioiden annokset ovat liian suuria – johtaen ruokahävikkiin tai epäterveelliseen ylensyömiseen. Tämä toimintaohje näyttää, miten ruokapalvelut voivat muuttaa annoskokojaan tarjoamalla tavallisia ja pieniä annoksia.

Tämä toimintaohje tarjoaa hankkijoille välineitä ilmastoystävällisen ruoan hankkimiseksi. Toimintaohjeessa korostetaan lyhyitä toimitusketjuja ja suositaan satokauden tuotteita.

Toimintaohje ohjaa hankkijoita liittämään kasvipohjaiset vaihtoehdot ruokapalveluiden julkisiin hankintoihin EU:n ympäristöystävällisten julkisten hankintojen (Green Public Procurement, GPP) kriteerien perusteella.

Tämä toimintaohje näyttää, miten julkiset ruokapalvelut voivat edistää vesijohtoveden juomista uudelleenkäytettävistä pulloista. Hanaveden juominen säästää rahaa, tukee ihmisten terveyttä ja vaikuttaa myönteisesti ilmastoon.

Tämä toimintaohje tarjoaa idean koulupuutarhan perustamisesta ja sen integroimisesta opetussuunnitelmaan. Koulupuutarha on erittäin käytännöllinen lähestymistapa kestävään ruokakasvatukseen.

Tämä toimintaohje tarjoaa osallistavan lähestymistavan ravitsemukseen ja terveelliseen ruokaan liittyvien kysymysten käsittelemiseksi kouluissa. Koulujen ruokatyöryhmään osallistuvat kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät jotka yhteistyössä parantavat aterioita ja niiden kestävyyttä.

Tämä toimintaohje kuvaa, miten nuoret, erityisesti lapset, voivat oppia myönteisillä ja hauskoilla tavoilla nauttimaan erilaisista vihanneksista, hedelmistä ja marjoista sekä niitä sisältävistä ruoista.

Miten saada kaikki julkisissa palveluissa työskentelevät mukaan toimimaan terveellisemmän ruoan ja kestävämmän ruokavalion puolesta? Tarjoa kaikille kiinnostuneille työntekijöille koulutusohjelma, joka sisältää ruoanvalmistusharjoituksia, työpajoja ja luentoja.

Aseta mitattavissa olevat tavoitteet tuotteille, joita organisaatiosi haluaa vähentää tai lisätä. Voit seurata tiettyihin elintarvikkeisiin liittyviä hankintoja

Haluatko auttaa varmistamaan laadukkaat, lähi- ja luomuruo’asta valmistetut tuoreet, satokauden mukaiset, maukkaat ja silti taloudelliset julkiset ateriat? Tämä toimintaohje tarjoaa koulutus- ja verkostoitumisohjelman joka on tarkoitettu keittiöalan ammattilaisille julkisissa ruokapalveluissa.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa