Julkiset hankinnat

Johdanto

Julkisilla hankinnoilla on periaatteessa huomattavat mahdollisuudet parantaa ruoan tuotannon ja kulutuksen kestävyyttä sekä suoraan että välillisesti. Julkisten ruokapalveluiden markkinaosuus antaa julkiselle sektorille mahdollisuuden edistää kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntää ja näyttää esimerkkiä (ks. kuva). Julkiset hankinnat ovat eräs kestävyyspolitiikan kenttä jolla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden, Pellolta pöytään -strategian ja luonnonmukaista tuotantoa koskevien toimintasuunnitelmien toteutumista. Julkisille hankinnoille on myös luotu erityiset ympäristöä säästävien hankintojen kriteerit (Julkisten aterioiden kestävyys, Kestävyys ja ruoka poliittisissa asiayhteyksissä).

Key impacts and procurement criteria - Finnish

Oheinen kuva on EU:n asiakirjasta joka koskee ympäristöä säästävien julkisten hankintojen (Green Public Procurement, GPP) kriteereitä elintarvikkeille, ruokapalveluille ja myyntiautomaateille. Vasemmalla puolella se näyttää elintarvikkeiden, ruokapalveluiden ja myyntiautomaattien keskeiset ympäristövaikutukset niiden elinkaaren aikana - tuotannosta loppusijoitukseen. Oikealla puolella on GPP-kriteereihin sisältyviä toimintatapoja näiden vaikutusten torjumiseksi.

Kestävien aterioiden julkisiin hankintoihin kuuluu terveellisen ja maukkaan ruoan tarjoaminen vähäisemmin ympäristövaikutuksin, ruokahävikin vähentäminen, asiakkaiden tietoisuuden lisääminen kestävämmistä ruokailutottumuksista sekä ympäristömerkittyjen kemikaalien ja -tuotteiden käyttö ruokapalveluissa. Tämä voi vaikuttaa myönteisesti kestävyysstrategioihin ja -käytäntöihin, kuten ilmastonsuojeluun, kiertotalouteen, terveyteen ja hyvinvointiin, kestävään maatalouteen, liikkuvuuteen ja taloussuhteisiin muiden maiden kanssa.

Julkisten ruokapalveluiden hankinta voidaan tehdä eri tasoilla (pelkkien elintarvikkeiden ostamisesta täyden ruokapalvelun hankintaan) (Miten julkiset ruokapalvelut ja hankinnat toimivat?). Tämä on otettu huomioon ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien kehittämisessä; julkiset hankkijat voivat valita hankintatarpeidensa mukaiset kriteerit. Kriteerit noudattavat yleensä organisaation tasolla määriteltyjä kestävyystavoitteita (Muutosstrategiat).

Lisäksi elintarvikkeiden toimitusketjut voivat olla hyvin monimutkaisia ja monenlaisia. Myös ruoan tarjonnan järjestäminen ja hankintamallit vaihtelevat huomattavasti (Miten julkiset ruokapalvelut ja hankinnat toimivat?), mikä on otettava huomioon julkisten aterioiden hankintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Tämän teeman toimintaohjeet koskevat pääasiassa hankintakriteereitä, jotka viittaavat siihen millaisia tuotteita hankitaan. Nämä kriteerit ovat linjassa ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien kanssa. Joidenkin toimintaohjeiden tarkoituksena on tukea hankkijoita tarjouspyynnön tekemisessä tai mahdollisten toimittajien löytämisessä, kun taas toiset ovat strategisia ohjeita julkisten elintarvikehankintojen muuttamiseksi.

Lisätietoja

Toimintaohjeet teemassa Julkiset hankinnat

Mitä toimia ja mahdollisia kestävyyskriteerejä hankkijoiden tulisi ottaa huomioon valmistellessaan ruokapalveluiden tarjouspyyntöä? Tämä tarkistuslista tarjoaa ideoita ja inspiraatiota.

Käytä sisäistä kustannuslaskentajärjestelmää vähentämään ruoan hiilijalanjälkeä suurtalouskeittiöissä.

Miten yhteistyö paikallisten tavarantoimittajien ja ruokapalveluiden välillä voidaan aloittaa silloin kun ruoan toimitusketju on häiriintynyt? Tämä toimintaohje antaa yleiset ohjeet paikallisten tavarantoimittajien löytämiseksi. Tällä tavoin julkiset ruokapalvelut voivat vähentää riippuvuuttaan maantieteellisesti kaukana sijaitsevista tavarantoimittajista.

Miten synnyttää kaupankäyntiä viljelijöiden, pientuottajien ja ruokapalveluiden välille? Tämä toimintaohje tarjoaa idean näiden sidosryhmien väliselle oppimisvuoropuhelulle, jotta he voivat perehtyä toistensa toimintaan sekä tunnistaa liiketoiminnan mahdollisuuksia ja esteitä.

”Vihreän planeetan ruokavalio” on viiden kriteerin konsepti, jossa systeeminäkökulma tarjoaa puitteet ja testatut ohjeet kestävien aterioiden tueksi.

Miten hankkia luomuruokaa, kun hyvin kehittynyttä luonnonmukaisten elintarvikkeiden toimitusketjua ei ole? Tämä toimintaohje voi auttaa näyttämällä, miten kartoitetaan paikallisia luomuviljelijöitä ja muita luonnonmukaisia tuottajia.

Verkostoitumistoimisto tarjoaa tietoa, ohjausta ja koulutusta sekä tukee kokemusten vaihtoa julkisten ruokapalveluiden sidosryhmien välillä. Toimisto keskittyy pääasiassa terveys- ja kestävyyskysymyksiin.

Jos ruokapalvelut haluavat käyttää luomumerkkejä luomuaterioidensa markkinointiin, ne voivat joutua tarjoamaan suurimman osan ainesosista luomuna (95%) eikä tätä pienemmän prosentin käyttämiselle ole mahdollisuuksia. Toimintaohje kertoo miten luoda kansallinen tai paikallinen luomumerkki ammattikeittiöille, jotka tarjoavat luomuruokaa alle tuon 95% rajan.

Tämä toimintaohje tarjoaa hankkijoille välineitä ilmastoystävällisen ruoan hankkimiseksi. Toimintaohjeessa korostetaan lyhyitä toimitusketjuja ja suositaan satokauden tuotteita.

Tämän toimintaohjeen hankintakriteerejä voi soveltaa kemikaalien ja kulutustavaroiden käyttöön ja niiden vaikutusten vähentämiseen julkisten ruokapalveluiden hankinnoissa.

Tämä toimintaohje tarjoaa kouluille ja kunnille vaihtoehtoisia tapoja sisällyttää luomuruoan kriteerit elintarvike- ja ruokapalveluiden hankintoihin.

Toimintaohje ohjaa hankkijoita liittämään kasvipohjaiset vaihtoehdot ruokapalveluiden julkisiin hankintoihin EU:n ympäristöystävällisten julkisten hankintojen (Green Public Procurement, GPP) kriteerien perusteella.

Jos olet julkinen hankkija ja aiot hankkia uuden ruokapalveluiden tuottajan kohteisiisi, tämä toimintaohje auttaa torjumaan ruokahävikkiä alusta alkaen. Tässä kuvataan ruokapalveluiden hankintaa koskevat kriteerit, jotka motivoivat ruokapalvelutoimijoita ryhtymään työhön ruokahävikin vähentämiseksi.

Elintarvikkeet toimitetaan usein muovipakkauksissa. Nämä voidaan muuttaa kierrätettäviksi muoveiksi, kuten PET:ksi, sisällyttämällä kierrätettävyysvaatimus tarjouspyynnön myöntämisperusteeksi.

Tässä toimintaohjeessa esitetään, miten tehdä alueellinen luonnonmukainen maatalous näkyväksi nuorille ja miten saada heidän lautasilleen paikallista luomuruokaa. Ohje sisältää aiempaa parempien yhteyksien luomisen alueen luomuviljelijöihin, koulutusmateriaalin tarjoamisen ja ruokalistamuutokset.

Tämä toimintaohje osoittaa, miten kestävien julkisten aterioiden tarjoamisesta voidaan tehdä aiempaa sitovampaa julkisille toimijoille. Tämä toteutuu hallinnollisella määräyksellä joka sisällyttää asianmukaiset kriteerit kestäviin julkisiin hankintoihin.

Luomutuotteiden käyttö voi olla vähäistä tai olematonta julkisissa ruokapalveluissa. Tässä toimintaohjeessa ehdotetaan, miten julkiset ruokapalvelut voivat hankkia luomutuotteita ja tukea luomumarkkinoita ja -tuotantoa.

Tämän ohjeen tavoitteena on sisällyttää julkisiin hankintoihin kriteerit kestävästi tuotetulle palmuöljylle.

Tämä ohje auttaa hankkijoita käyttämään kestävää soijaa ja soijapohjaisia tuotteita koskevia kriteereitä, jotka sisällytetään elintarvikkeita tai ruokapalveluita koskevaan tarjouspyyntöön.

Tämä toimintaohje auttaa julkisia hankkijoita yhdistämään kestävien ruokapalveluiden ’ison idean’ niihin käytännön mahdollisuuksiin, joihin organisaatiot yltävät. Toimintaohje antaa tarjouspyyntömallin, jonka avulla hankkijat voivat sisällyttää kestävyyskriteerejä tarjouspyyntöihin, mikä helpottaa kestävien ruokapalveluiden hankintaa.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa