Ruokahävikki

Johdanto

Ruokahävikki on vakava haaste nykyiselle globaalille ruokajärjestelmälle, johon sisältyy epäsymmetriaa, paradokseja ja eriarvoisuutta. Vuonna 2011 FAO (YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö) arvioi, että vuosittain kolmasosa maailman ruoasta päätyy hävikiksi. FUSION -hanke arvioi EU:n alueella vuosittaisen ruokahävikin olevan 88 miljoonaa tonnia, minkä arvo on noin 143 miljardia euroa.

Mutta ruokahävikki ei ole vain taloudellinen tai eettinen kysymys, se vaikuttaa myös ympäristöön. UNEP Food Waste Index 2021:n mukaan ruokahävikki aiheuttaa 8-10 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mikä aiheuttaa ilmastonmuutosta. Siksi YK sisällytti kestävän kehityksen tavoitteeseen 12.3 ”maailmanlaajuisen ruokahävikin puolittamisen asukasta kohden vähittäis- ja kuluttajatasolla sekä ruokahävikin vähentämisen maataloustuotannossa ja toimitusketjuissa vuoteen 2030 mennessä”.

Ruokahävikki on haastava aihe julkisille ruokapalveluille etenkin maissa, joissa ei ole vielä luotu asianmukaista ruokahävikkipolitiikkaa tai hävikin mittaustapoja.

Tähän kootut toimintaohjeet koskevat ruokahävikkistrategian kehittämistä, hankintakriteereitä ruokahävikin vähentämiseksi ja erilaisia tapoja hävikin mittaamiseen ja seurantaan. Lisäksi useat toimintaohjeet tarjoavat käytännön neuvoja ruokapalvelualan ammattilaisille ja muille sidosryhmille siitä, miten lisätä tietoisuutta ruokahävikistä ja mikä tärkeintä, miten ehkäistä sen syntymistä.

Lisätietoja

Toimintaohjeet teemassa Ruokahävikki

Tämä toimintaohje tarjoaa koulutusta keittiöammattilaisten ilmastonsuojelutoimista, mukaan lukien 19 konkreettista toimenpidettä, jotka koskevat elintarvikkeiden valintaa, keittiöteknologiaa, käyttäytymistä ja jätehuoltoa.

Tavallisiin Cook and Serve (kypsennä ja tarjoile) ja Cook and Chill (kypsennä ja jäähdytä) valmistusmenetelmiin verrattuna Cook Cold eli kylmävalmistus mahdollistaa jatkuvan valmistusprosessin keskus/tuotantokeittiössä. Tämä työtapa tuottaa vastakypsennettyjä aterioita mahdollisimman energiatehokkaasti, säästää henkilöresursseja ja välttää samalla ruokahävikkiä.

Kouluilla on tärkeä tehtävä nuorten elämässä. Koulussa yhdistyvät opetus ja oppiminen sekä arvojen ja asenteiden muokkautuminen. Tämä toimintaohje auttaa kouluja lisäämään nuorten tietoisuutta ruokahävikistä, tutustuttamaan oppilaita keittiöhenkilökuntaan ja esittelemään koulujen keittiöissä tehtävää työtä.

”Vihreän planeetan ruokavalio” on viiden kriteerin konsepti, jossa systeeminäkökulma tarjoaa puitteet ja testatut ohjeet kestävien aterioiden tueksi.

Tämä toimintaohje auttaa välttämään ruokahävikkiä tarkastelemalla julkisten ruokapalveluiden tuotantoprosessia ja tiedostamalla hävikin syntyyn liittyvät syyt ja tätä kautta keinoja estää hävikkiä.

Toimintaohje auttaa koulujen keittiöhenkilökuntaa seuraamaan ruokahävikin syntymistä koulukeittiöissä ja ruokailutiloissa sekä kirjaamaan sen muutoksia pitkällä aikavälillä.

Ruokahävikin vähentäminen julkisissa ruokapalveluissa on erityisen vaikeaa alueilla, joilla ei ole käytössään olemassa olevia menettelytapoja. Strategian ja toimintasuunnitelman kehittäminen monialaisen työryhmän kanssa voi käynnistää muutoksen.

Tämä toimintaohje antaa neuvoja perhekodeissa työskentelevien henkilöiden ravitsemustiedon ja -osaamisen lisäämiseksi

Aika usein julkisten aterioiden annokset ovat liian suuria – johtaen ruokahävikkiin tai epäterveelliseen ylensyömiseen. Tämä toimintaohje näyttää, miten ruokapalvelut voivat muuttaa annoskokojaan tarjoamalla tavallisia ja pieniä annoksia.

Jos olet julkinen hankkija ja aiot hankkia uuden ruokapalveluiden tuottajan kohteisiisi, tämä toimintaohje auttaa torjumaan ruokahävikkiä alusta alkaen. Tässä kuvataan ruokapalveluiden hankintaa koskevat kriteerit, jotka motivoivat ruokapalvelutoimijoita ryhtymään työhön ruokahävikin vähentämiseksi.

Tämä toimintaohje koostuu useista toimenpiteistä, jotka auttavat ruokapalveluita ryhtymään toimiin ruokahävikin torjumiseksi.

Merkittävä osa ruokahävikistä – tarjoiluhävikki ja lautashävikki – syntyy tarjoilun ja ruokailun yhteydessä. Tämä toimintaohje auttaa ehkäisemään tätä ruokahävikkiä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Miten saada kaikki julkisissa palveluissa työskentelevät mukaan toimimaan terveellisemmän ruoan ja kestävämmän ruokavalion puolesta? Tarjoa kaikille kiinnostuneille työntekijöille koulutusohjelma, joka sisältää ruoanvalmistusharjoituksia, työpajoja ja luentoja.

Toimintaohje auttaa käynnistämään kertakäyttöpakkauksia korvaavan ruoan noutojärjestelmän. Se toteutetaan uudelleenkäytettävillä rasioilla jotta voidaan samanaikaisesti torjua ruokahävikkiä ja pakkauksista syntyvää jätettä.

Miten opettajat ja koulun johto voivat saada nuoret osallistumaan ruokahävikin vähentämisratkaisujen toteuttamiseen, vaikuttaa heidän ruokailutottumuksiinsa ja asenteeseensa ruokaa kohtaan? Löydät konkreettisia ehdotuksia tästä toimintaohjeesta.

Ruokahävikin ehkäisemiseksi julkisissa ruokapalveluissa on tärkeää tietää, kuinka paljon ja millaista ruokahävikkiä syntyy. Toimintaohje tarjoaa kolme erilaista tapaa ruokahävikin mittaamiseen.

Haluatko auttaa varmistamaan laadukkaat, lähi- ja luomuruo’asta valmistetut tuoreet, satokauden mukaiset, maukkaat ja silti taloudelliset julkiset ateriat? Tämä toimintaohje tarjoaa koulutus- ja verkostoitumisohjelman joka on tarkoitettu keittiöalan ammattilaisille julkisissa ruokapalveluissa.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa