Kriiseihin varautuminen

Johdanto

Julkisten aterioiden tarjonnan jatkuvuus on sekä hankintaviranomaisten, ruokapalvelutyöntekijöiden että kuluttajien mielestä ensiarvoisen tärkeää. Julkinen sektori huolehtii esimerkiksi koululaisista, sairaaloiden potilaista ja hoitokotien vanhuksista, jotka ovat kaikki riippuvaisia yhdestä tai useammasta julkisen sektorin tuottamasta päivittäisestä ateriasta. Keskiössä ovat tällöin ne tahot, jotka tuottavat ja jakelevat nämä ateriat.

Yllättävien ja odottamattomien tapahtumien sattuessa julkisten aterioiden tuotanto ja jakelu voivat häiriintyä. Tällaisten tapahtumien jälkeistä tilannetta pidetään "kriisinä" ja se edellyttää julkisten aterioiden tarjoamiseen osallistuvilta tahoilta lyhyt- tai pitkäaikaisia toimia jatkuvan ruokapalvelutoiminnan varmistamiseksi. Toisaalta kyse saattaa olla pienimuotoisista häiriöistä, kuten vaikkapa tiettyjen tavaroiden toimituspuutteista keittiöille tiettynä päivänä. Ruokapalvelutyöntekijöiden on tällöinkin toteutettava vaihtoehtoisia toimia julkisen aterian tarjoamiseksi. Toisaalta taas laajamittaiset tapahtumat, kuten liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset koronapandemian aikana tai esimerkiksi pakolaisten muuttoliike vaikuttavat erittäin voimakkaasti julkiseen ateriatarjontaan. Molemmissa esimerkeissä kriisit synnyttävät muuttuneita käytäntöjä ja osoittavat asianmukaisten valmiussuunnitelmien strategisen merkityksen.

Tästä osiosta löydät valikoiman toimintaohjeita, joiden avulla voit laatia valmiussuunnitelmia, tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja kouluruokien toimittamiseen, löytää resursseja verkostostasi sekä hyviä käytänteitä kriisitilanteissa reagoimiseen. Lisäksi saat tukea viestinnän järjestämiseen ja hallintaan kriisitilanteissa.

Opas toimintasuunnitelman laatimiseksi auttaa julkisten aterioiden tarjonnan hallinnassa ruokaan liittyvissä kriisitilanteissa. Opas tukee erityisesti kuntia ja julkisten aterioiden tarjoajia kriisitilanteisiin valmistautumisessa ja niiden hallinnassa sekä toiminnassa kriisien jälkeen.

Linkki ladattavaksi: Opas toimintasuunnitelman laatimiseen julkisten aterioiden tarjoamiseksi ruokaan liittyvissä kriisitilanteissa

Toimintaohjeet teemassa Kriiseihin varautuminen

Miten yhteistyö paikallisten tavarantoimittajien ja ruokapalveluiden välillä voidaan aloittaa silloin kun ruoan toimitusketju on häiriintynyt? Tämä toimintaohje antaa yleiset ohjeet paikallisten tavarantoimittajien löytämiseksi. Tällä tavoin julkiset ruokapalvelut voivat vähentää riippuvuuttaan maantieteellisesti kaukana sijaitsevista tavarantoimittajista.

Tämä toimintaohje esittelee, miten kommunikoida kaikkien asianosaisten toimijoiden kanssa kriisiaikoina. Toimintaohjeessa käydään läpi kaksi teemaa, joiden ymmärtäminen auttaa ottamaan ensimmäiset askeleet kohti menettelyä, joiden avulla kommunikoida läpinäkyvästi kriisitilanteissa ja myös varaudutaan niihin asianmukaisesti.

Tämä toimintaohje opastaa miten järjestää kouluruokailu lapsille sellaisissa kriisitilanteissa, joissa ei ole mahdollista ruokailla koulussa. Tätä toimintaohjetta voi käyttää sekä päiväkodeissa että eri kouluasteilla.

Korkean tartuntariskin kriisitilanteissa on järkevää ohjeistaa koulu- ja päiväkotilasten kävelyreitit ruokalan ruokailualueelle ja siten vähentää tartuntariskiä. Tässä toimintaohjeessa esitellään, kuinka tällainen konsepti voidaan suunnitella.

Joillain ihmisillä ei ole paikkaa missä valmistaa ruokaa, ja toisilla taas on ylimääräistä ruokaa, jota he haluaisivat jakaa muiden kanssa. Tässä toimintaohjeessa annetaan ohjeet yhteisökeittiön ja -jääkaappien organisoimiseen.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa