Viestintä ja valmiuksien kehittäminen

Johdanto

Kun kestävyyden käsite ajaa ruokajärjestelmän syvällistä muutosta, se luo tarpeen muuttaa eri sidosryhmien käsityksiä, politiikkaa ja käytäntöjä. On tärkeää lisätä julkisten ruokapalveluiden sidosryhmien tietoisuutta kestävyydestä, jotta osataan kiinnittää huomiota siihen miten erilaisia mahdollisuuksia julkiset ateriat tarjoavat kestävän kehityksen edistämiseksi. Nämä sidosryhmät on tarpeen tunnistaa ja jotta voidaan lisätä heidän tietoisuuttaan muutosmahdollisuuksista. Tämä edellyttää asianmukaisia viestintätoimia, joiden tarkoituksena on vastata eri sidosryhmien tarpeisiin.

Muuttuvat käytännöt vaativat usein niissä toimivilta ihmisiltä uusia taitoja. Kyse voi olla sidosryhmistä, kuten virkamiehistä, julkisten laitosten päättäjistä, ruokapalveluiden ammattilaisista, kunnallisten elinten päättäjistä tai ulkopuolisen tiedon tarjoajista. Hankkimalla lisää tietoa ja asianmukaisia taitoja erilaisilla sidosryhmillä on paremmat valmiudet lähteä matkalle kohti nykyistä kestävämpää ruokajärjestelmää.

Tämä teema tarjoaa erilaisia toimintaohjeita viestintä-, koulutus- ja tukitoimintojen muotoiluun, jotta julkiset ateriat voitaisiin mukauttaa nykyistä paremmin kestävään kehitykseen.

Toimintaohjeet teemassa Viestintä ja valmiuksien kehittäminen

Tämä toimintaohje osoittaa, miten asukkaidensa arvostamissa hoivakodeissa saadaan otettua käyttöön kasvipohjaisia ja terveellisiä aterioita. Se perustuu siihen että niin asukkaat kuin keittiöalan ammattilaisetkin sisällytetään osaksi muutosta.

Tämä toimintaohje tavoittelee kasvikunnan tuotteisiin pohjautuvien ruokien/kasvisruokien kulutuksen lisäämistä. Tämän tavoitteen edistämisessä ei ole kyse pelkästään terveellisyydestä, maistuvuudesta ja ympäristöystävällisyydestä, vaan myös siitä, millä tavalla kasvisruokia tarjotaan.

Tämä toimintaohje auttaa järjestämään ruokatyöryhmän, joka koostuu julkisten ruokapalveluiden eri sidosryhmistä. Työryhmä toimii yhteyksiä ylläpitävänä keskuksena kaikille ruokapalveluihin liittyville asioille, mukaan lukien tietoisuuden lisääminen kestävyyskysymyksistä.

Tämä toimintaohje tarjoaa koulutusta keittiöammattilaisten ilmastonsuojelutoimista, mukaan lukien 19 konkreettista toimenpidettä, jotka koskevat elintarvikkeiden valintaa, keittiöteknologiaa, käyttäytymistä ja jätehuoltoa.

Avoin luomuyhteisöpuutarha, jossa on mahdollista järjestää erilaisia koulutustapahtumia.

Kouluilla on tärkeä tehtävä nuorten elämässä. Koulussa yhdistyvät opetus ja oppiminen sekä arvojen ja asenteiden muokkautuminen. Tämä toimintaohje auttaa kouluja lisäämään nuorten tietoisuutta ruokahävikistä, tutustuttamaan oppilaita keittiöhenkilökuntaan ja esittelemään koulujen keittiöissä tehtävää työtä.

Tämä toimintaohje esittelee, miten kommunikoida kaikkien asianosaisten toimijoiden kanssa kriisiaikoina. Toimintaohjeessa käydään läpi kaksi teemaa, joiden ymmärtäminen auttaa ottamaan ensimmäiset askeleet kohti menettelyä, joiden avulla kommunikoida läpinäkyvästi kriisitilanteissa ja myös varaudutaan niihin asianmukaisesti.

Järjestämällä ruoanvalmistustyöpajoja nuorille voidaan havainnollistaa miten omien vihannesten kasvattaminen, herkullisen ja terveellisen kasvipohjaisen ruoan valmistus ja yhteinen ruokailutuokio liittyvät toisiinsa.

Miten synnyttää kaupankäyntiä viljelijöiden, pientuottajien ja ruokapalveluiden välille? Tämä toimintaohje tarjoaa idean näiden sidosryhmien väliselle oppimisvuoropuhelulle, jotta he voivat perehtyä toistensa toimintaan sekä tunnistaa liiketoiminnan mahdollisuuksia ja esteitä.

”Vihreän planeetan ruokavalio” on viiden kriteerin konsepti, jossa systeeminäkökulma tarjoaa puitteet ja testatut ohjeet kestävien aterioiden tueksi.

Miten motivoida käytännön toimijoita, kuten keittiöalan ammattilaisia tai hankkijoita, ottamaan käyttöön kestävyystoimenpiteitä? Tässä toimintaohjeessa ehdotetaan, että heidän motivaationsa muutokseen voi herätä jakamalla kokemuksia ja opittuja asioita hyvistä käytännöistä muiden toimijoiden kanssa.

Tämä toimintaohje antaa neuvoja perhekodeissa työskentelevien henkilöiden ravitsemustiedon ja -osaamisen lisäämiseksi

Vastaako kouluruokailu ja ruokailuympäristö oppilaiden ja vanhempien odotuksia? Poimi ideoita asiakaspalautteen keräämiseen esimerkkikyselystä ja toimintaohjeen kuvauksesta.

Nuoret voivat oppia terveellisestä ja kestävästä ruokailusta hauskalla tavalla - korttipelillä. Tällä toimintaohjeella visualisoidaan tärkeimmät ravitsemusta koskevat tosiasiat ja pelaajat voivat suunnitella erilaisia ruokalistoja – bon appetite (hyvää ruokahalua)!

Kun viranomaiset laativat uusia strategioita nykyistä kestävämmälle ruokajärjestelmälle, keittiöalan ammattilaisia tarvitaan toteutettamaan uusia toimenpiteitä. Tämä toimintaohje käsittelee kysymystä miten motivoida keittiöalan ammattilaisia osallistumaan muutokseen.

Verkostoitumistoimisto tarjoaa tietoa, ohjausta ja koulutusta sekä tukee kokemusten vaihtoa julkisten ruokapalveluiden sidosryhmien välillä. Toimisto keskittyy pääasiassa terveys- ja kestävyyskysymyksiin.

Julkishallinto voi järjestää luentoja lisätäkseen luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuottamia hyötyjä ja edistääkseen niiden hyväksyttävyyttä julkisten ruokapalveluiden sidosryhmien keskuudessa.

Keittiöalan ammattilaisten täydennyskoulutusta saatetaan tarvita, kun julkisissa ruokapalveluissa halutaan lisätä kasvipohjaisten aterioiden määrää. Tämä toimintaohje tarjoaa ehdotuksia tällaisen koulutuksen järjestämiseen.

Tämä toimintaohje tarjoaa ideoita yleiseen markkinointiviestintään, joka edistää luomumerkkien tai sertifikaattien (todistusten) vaikutusta julkisissa ruokapalveluissa ja ravintoloissa. Tavoitteena on asiakkaiden tietoisuuden nostaminen ja muiden ruokapalveluiden motivointi ruokalistojen muuttamiseen, mikä lisää luomumerkkien/sertifikaattien hakemista.

Tässä toimintaohjeessa esitetään, miten tehdä alueellinen luonnonmukainen maatalous näkyväksi nuorille ja miten saada heidän lautasilleen paikallista luomuruokaa. Ohje sisältää aiempaa parempien yhteyksien luomisen alueen luomuviljelijöihin, koulutusmateriaalin tarjoamisen ja ruokalistamuutokset.

Tämä toimintaohje koostuu useista toimenpiteistä, jotka auttavat ruokapalveluita ryhtymään toimiin ruokahävikin torjumiseksi.

Tämä toimintaohje tarjoaa osallistavan lähestymistavan ravitsemukseen ja terveelliseen ruokaan liittyvien kysymysten käsittelemiseksi kouluissa. Koulujen ruokatyöryhmään osallistuvat kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät jotka yhteistyössä parantavat aterioita ja niiden kestävyyttä.

Vastuullisuusviestintä on tärkeä osa organisaation kokonaisviestintää. Tehokas vastuullisuusviestintä eri sidosryhmille tekee ruokapalvelun toiminnasta läpinäkyvää ja kannustaa asiakkaitakin kestävän kehityksen tekoihin.

Miten saada kaikki julkisissa palveluissa työskentelevät mukaan toimimaan terveellisemmän ruoan ja kestävämmän ruokavalion puolesta? Tarjoa kaikille kiinnostuneille työntekijöille koulutusohjelma, joka sisältää ruoanvalmistusharjoituksia, työpajoja ja luentoja.

Miten opettajat ja koulun johto voivat saada nuoret osallistumaan ruokahävikin vähentämisratkaisujen toteuttamiseen, vaikuttaa heidän ruokailutottumuksiinsa ja asenteeseensa ruokaa kohtaan? Löydät konkreettisia ehdotuksia tästä toimintaohjeesta.

Tämä toimintaohje auttaa julkisia hankkijoita yhdistämään kestävien ruokapalveluiden ’ison idean’ niihin käytännön mahdollisuuksiin, joihin organisaatiot yltävät. Toimintaohje antaa tarjouspyyntömallin, jonka avulla hankkijat voivat sisällyttää kestävyyskriteerejä tarjouspyyntöihin, mikä helpottaa kestävien ruokapalveluiden hankintaa.

Haluatko auttaa varmistamaan laadukkaat, lähi- ja luomuruo’asta valmistetut tuoreet, satokauden mukaiset, maukkaat ja silti taloudelliset julkiset ateriat? Tämä toimintaohje tarjoaa koulutus- ja verkostoitumisohjelman joka on tarkoitettu keittiöalan ammattilaisille julkisissa ruokapalveluissa.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa