Terveellisten ja kestävien aterioiden verkostoitumistoimisto

Lyhyesti

Päiväkoti- ja kouluruokailun verkostoitumistoimiston tavoitteena on käsitellä terveys- ja kestävyyskysymyksiä samanaikaisesti. Se on perustettu tarjoamaan tietoa, ohjausta ja koulutusta sekä tukemaan kokemusten vaihtoa julkisten ruokapalveluiden sidosryhmien välillä. Verkostoitumistoimiston etuna on sen koordinointitehtävä ja kyky tavoittaa monenlaisia julkisten ruokapalveluiden sidosryhmiä EU:n terveys- ja kestävyyspolitiikkojen mukaisesti.

Tarvittavat toimenpiteet

 • Perusta organisaatioosi verkostoitumistoimisto joko ohjelmana, hankkeena tai uutena kokonaisuutena.
 • Määritä työsi yhteiseksi perustaksi virallisten tai asiantuntijaorganisaatioiden tarjoamat terveellisen ravitsemuksen ehdot ja ohjeet (ravitsemussuositukset).
 • Tunnista olemassa olevat resurssit ja sidosryhmät, jotka ovat sitoutuneet terveelliseen ruokaan, ruokapalveluihin ja kestävään ravitsemuskasvatukseen päivähoitolaitoksissa ja kouluissa. Toimi yhteistyössä näiden kanssa.
 • Tue tiedonvaihtoa, järjestä alueellisia neuvontapalveluja ja edistä tiivistä verkostoitumista sekä kokemusten vaihtoa sidosryhmien välillä:
  • järjestämällä työpajoja päättäjille,
  • organisoimalla neuvotteluita koululaisryhmien kanssa,
  • mahdollistamalla ammattilaisille jatko- ja täydennyskoulutuskursseja,
  • lisäämällä toimintaohjeita ja vinkkejä kotisivulle tai uutiskirjeisiin,
  • vastaamalla aihetta koskeviin kysymyksiin puhelimitse tai sähköpostitse,
  • kehittämällä lisää verkkosovelluksia tai digitaalisia työkaluja.

Lisää huomioitavia asioita

 • Muutokset päiväkotien ja koulujen ruokapalveluissa ovat pitkäaikaisia prosesseja.
 • Tieto nuorille tarjotuista julkisista ruokapalveluista, vastuullisuustoimista, sidosryhmäyhteyksistä ja keinoista tavoittaa eri sidosryhmiä ovat verkostoitumistoimiston vahvuuksia.
 • Ruokakulttuurin tai ruokakäsitysten muuttuminen voi kestää kauan.
 • Kaikkien sidosryhmien (lastentarha- ja kouluviranomaiset, opettajat, ruokapalvelut ja vanhemmat) osallistuminen on tärkeää jotta kestävyyden käsitteelle voidaan kehittää hyviä ja merkityksellisiä sovelluksia päivittäisille aterioille.

Lisätietoja

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa