Hankintakriteerit ruokahävikin vähentämiseksi

Lyhyesti

Tämä toimintaohje kuvaa ruokapalveluiden hankintaan luotuja hankintakriteereitä, joita hankkijat voivat sisällyttää tarjouspyyntöönsä motivoidakseen ruokapalveluiden tuottajia ryhtymään toimiin ruokahävikin vähentämiseksi. Toimintaohje tarjoaa sekä vähimmäisvaatimukset että vertailukriteerit, jotka perustuvat EU:n ympäristöystävällisten julkisten hankintojen kriteereihin (Green Public Procurement, GPP). Toimintaohje koskee ruokalistan suunnittelua, tietoisuuden lisäämistä, ylimääräisen ruoan jakamista ja hävikkiruoan (ruokajätteen) keräämistä. Toteutus tukee muun muassa EU:n ilmasto- ja kiertotalouspolitiikkoja ja Pellolta pöytään -strategiaa.

Tarvittavat toimenpiteet

Valmistellessaan asiakirjoja ruokapalveluiden hankkimiseksi hankintayksikkö voi sisällyttää tarjouspyyntöön seuraavat kriteerit ruokahävikin vähentämiseksi. On mahdollista valita vähimmäisvaatimukset tai vertailukriteerit ja käyttää niitä yksin tai yhdessä (kriteerien numeeriset arvot ovat ehdotuksia, ja hankintayksikkö voi muuttaa niitä omien sääntöjensä, tarpeidensa ja ehtojensa mukaisesti):

Vähimmäisvaatimukset:

  • 70% lämpimistä aterioista tulee pitää tarjolla koulupäivän loppuun asti.

Selitys: Ruokapalvelun tekninen toimintatapa voi rajoittaa päivittäisten ruokalajien määrää ja sallia vähemmän vaihtoehtoja ruokailuajan lopussa.

  • Vähintään yksi lisäke (kahdesta tai kolmesta) tulee olla tarjolla koulupäivän loppuun asti.

Selitys: tätä vaatimusta voidaan käyttää yhdessä edellisen kriteerin kanssa tai erikseen.

  • Salaattiainekset, siemenet, pähkinät ja salaatinkastike tarjoillaan erikseen.

Selitys: erillinen tarjoilu mahdollistaa tiettyjen ainesosien käytön aterioissa seuraavana päivänä, jos ruokapalvelu noudattaa säilytyslämpötilaa ja säilyvyysaikaa koskevia vaatimuksia.

  • Pieniä viime hetken muutoksia voi tehdä alle kolme päivää ennen ruoan tarjoilua, esim. 5–10% päivän ruokalistan ainesosista.

Selitys: joustavuus auttaa vähentämään ruokahävikkiä ja hyödyntämään paremmin markkinoilla olevia elintarvikkeita. Esimerkiksi jos luumuja on jäljellä edelliseltä päivältä, ne voidaan tarjoilla seuraavana päivänä ruokalistalla olevien porkkanoiden sijaan. Tai edelliseltä päivältä ylijäänyttä keittoa voi tarjoilla seuraavana päivänä muiden ruokalajien lisäksi.

  • Ruokapalvelun tulee lajitella biojätteet erikseen koulun ruokasalissa ja keittiössä. Oppilaiden ja koulun henkilökunnan ruokasalissa on oltava erikseen merkityt jäteastiat biojätteelle.

Huomioitavaa: tämä kriteeri voidaan yhdistää muun tyyppisten jätteiden, kuten lasin, paperin/pahvin, pakkausmateriaalin ja sekajätteen lajitteluun.

Vertailukriteerit (tarjousten pisteyttämiseksi):

  • Tarjoukset, joissa ruokapalveluiden tuottaja järjestää yhdessä koulun kanssa ruokahävikin vähentämiseen liittyvää tietoisuutta lisäävää toimintaa. Tarjoajan on kuvattava tällainen toiminta.

Huomioitavaa: Tiedotustoimille voidaan antaa alemmat pisteet kuin toimille, jotka aktiivisesti osallistavat oppilaita esim. ruokahävikin määrän mittaamiseen, ruoanlaittoon, ja ruokahävikin vähentämiskilpailuun, jossa annetaan palkinto; nämä toimet saavat tiedotusta korkeammat pisteet.

  • Tarjoukset, joissa ruokapalvelun tuottaja tekee sopimuksen ruokapankin tai muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa ylimääräisen ruoan lahjoittamiseksi tai tarjoaa muita vaihtoehtoja ylimääräisen ruoan jakamiseksi.

Lisätietoja

Vastuuvapauslauseke

Tällä sivulla olevat tiedot työohjeen ”Hankintakriteerit ruokahävikin vähentämiseksi” käytöstä ovat vain yleisohjeita, eikä niitä ole tarkoitettu korvaamaan sitä, että käyttäjä tarkistaa vastaavat julkisia hankintoja koskevat voimassaolevat määräykset. Sisältö on koottu parhaan tietomme mukaan, mutta emme ota vastuuta sen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. Käyttäjien tulee tarkistaa sovellettavan hankintalainsäädännön määräykset kyseisessä valtiossa.

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa