Tiekartta kestävien ruokapalveluiden kehittämiseksi

Lyhyesti

Tämä toimintaohje selittää miten kouluille laaditaan kestävien ruokapalveluiden tiekartta. Julkisista ruokapalveluista ja niiden ruokavalinnoista on tulossa yhä enemmän osa ympäristöpolitiikkaa ja nämä palvelut voivat osaltaan edistää paikallishallinnon ympäristötavoitteita. Lisäksi ruoan tuotannon kestävyys sekä maukas ja terveellinen kouluruoka herättävät yhteiskunnallista kiinnostusta. Siksi on tärkeää, että koulujen ja päiväkotien ruokailuun liittyvät periaatteet ja toimenpiteet määritellään ja sovitaan paikallisella tasolla. Korkealaatuisten ja ravitsevien aterioiden järjestäminen kuntien hallinnoimissa kouluissa ja päiväkodeissa tulisi organisoida loogiseksi strategiseksi prosessiksi, joka voidaan koota tiekartaksi.

Tarvittavat toimenpiteet

Nykytilanteen arviointi

 • Tehdään yhteenveto viimeaikaisten ja käynnissä olevien hankkeiden tuloksista ja muista aloitteista, joilla edistetään kestäviä ruokapalveluita oppilaitoksissa.
 • Arvioidaan kestävien ruokapalveluiden kysyntä ja tarjonta.

Tarvearviointi nykyistä kestävämpien ruokapalveluiden saavuttamiseksi kouluissa

 • Arvioidaan kaupungin hankintajärjestelmän ja koulutoimen tuen ja lisäresurssien tarpeet (nykyinen kapasiteetti ja osaaminen, koulutustarve ympäristöystävällisiin julkisiin hankintoihin liittyen, jne.).
 • Tunnistetaan osa-alueet, joissa koulut tarvitsevat tukea ja apua, mukaanlukien koulujen ruokailuun liittyvien ympäristökriteerien toteutumisen tarkastamisessa.

Tavoitteiden asettaminen

 • Määritellään tavoitteet terveellisen ja maukkaan kouluruoan ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi vuoropuhelussa ruoka-alan, ravitsemuksen, terveyden ja kestävyyden sekä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa. Yhdistetään nämä tavoitteet kaupungin yleiseen kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisten julkisten hankintojen tavoitteisiin.
 • Sovitaan seurattavista mittareista tavoitteen/tavoitteiden saavuttamiseksi askel askeleelta.

Toimintasuunnitelman laatiminen

 • Tavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan toimintasuunnitelma. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sidosryhmien (koulut, vanhemmat, ruokapalvelut, hankkijat/hankintaorganisaatiot jne.) osallistumiseen kestävän ruokailun toteuttamiseksi. Korostetaan ruokaan liittyvää koulutusta ja tuetaan koulujen ruokapalveluiden (keittiöhenkilökunta, ruokalistan suunnittelijat, kokit jne.) valmiuksien kehittämistä.
 • Toimintasuunnitelma kannattaa yhdistää käynnissä oleviin hankkeisiin/aloitteisiin, jotta varmistetaan johdonmukaisuus ja hyödynnetään synergiaetuja vaikuttavuuden parantamiseksi.
 • Toiminnalle kohdistetaan tarvittava budjetti ja resurssit.
 • Nimitetään koordinointiryhmä, joka kantaa vastuun.

Lisää huomioitavia asioita

 • Oppilaitosten kestävien ruokapalveluiden tiekarttaa voidaan kehittää temaattisena etenemissuunnitelmana, osana julkisia ruokapalveluita koskevaa strategiaa tai yhdistää se laajempaan puitestrategiaan, kuten hiilineutraaliutta tai koulutusta koskevaan toimintasuunnitelmaan.
 • Tärkeintä on, että kaupungilla on visio ja ymmärrys siitä, mihin se on menossa julkisten ruokapalveluidensa osalta.

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa