Tarjouspohja kestäviin ruokapalveluihin

Lyhyesti

Tässä toimintaohjeessa selitetään miten kerätä toimivia kestäviä ruokapalveluita koskevia julkisia hankintakriteereitä asiaankuuluvista lähteistä. Näistä kriteereistä voidaan neuvotella hankkijoiden, ruokapalveluiden, toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Valitut ehdot voidaan sisällyttää julkisten hankintojen tarjouspyyntömalliin. Toimintaohje vastaa laajasti EU:n, kansallisen ja paikallisen kunnallispolitiikan kestävän kehityksen tavoitteita.

Tarvittavat toimenpiteet

  • Käy läpi hankintakriteereitä joita eri julkiset hankkijat ovat käyttäneet ja joita on esitetty EU:n ja muiden tunnettujen tekijöiden julkaisuissa (linkit). On hyvä huomioida, että kestävyyskriteerit sisältävät sekä sosiaalisia ja taloudellisia että ympäristökriteereitä kanssa ja että näiden keskinäiset painotukset voivat vaihdella.
  • Luo kestävän tarjouspyyntömallin luonnos olemassa olevien tarjouspyyntömallien perusteella lisäämällä kestäviä hankintakriteerejä.
  • Keskustele ja neuvottele kriteereistä vastuuviranomaisen, hankkijoiden, ruokapalveluiden ja asiakkaiden kanssa ja tuota näin käyttöösi soveltuvat kriteerit.
  • Hankkijat voivat käyttää näitä kriteerejä laatiessaan tarjouspyyntöä joka lainmukaisuustarkistuksen jälkeen muokataan lopulliseksi tarjouspyynnöksi.

Lisää huomioitavia asioita

  • Kestävyyskriteerien tuloksellinen käyttö edellyttää taitavia hankkijoita. Liian tiukat kriteerit eivät ole tuottavia, koska markkinat eivät ehkä vastaa näihin tarjouspyyntöihin.
  • Kestävyyskriteerit voivat myös muuttua vuosien varrella kun ostajat ja myyjät pyrkivät kohti aiempaa kestävämpää tuotantoa. Myös hankinta- ja muu sääntely voi muuttua.
  • Oikeudellisten ongelmien välttämiseksi on erittäin tärkeää suorittaa tarjouspyynnön lainopillinen tarkistaminen ennen hankinnan aloittamista.

Lisätietoja

Vastuuvapauslauseke

Tällä sivulla olevat tiedot työohjeen ”Tarjouspohja kestäviin ruokapalveluihin” käytöstä ovat vain yleisohjeita, eikä niitä ole tarkoitettu korvaamaan sitä, että käyttäjä tarkistaa vastaavat julkisia hankintoja koskevat voimassaolevat määräykset. Sisältö on koottu parhaan tietomme mukaan, mutta emme ota vastuuta sen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. Käyttäjien tulee tarkistaa sovellettavan hankintalainsäädännön määräykset kyseisessä valtiossa.

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa