Ruokatyöryhmän perustaminen

Lyhyesti

Tämä toimintaohje auttaa perustamaan ruokatyöryhmän, joka koostuu julkisten ruokapalveluiden eri sidosryhmistä. Ruokatyöryhmä on erityisen tärkeä siltojen rakentamisessa ruokapalveluiden asiakkaiden, palveluntuottajan ja ruokapalveluista vastaavan julkisen tahon välille. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan aloitteista ja seuraamaan edistymistä. Työryhmä toimii yhdyssiteenä kaikissa ruokapalveluihin liittyvissä asioissa, mukaan lukien tietoisuuden lisääminen kestävyyskysymyksistä, innovatiivisten muutosten mahdollistaminen sekä aterioiden ja ruokalistojen arviointi. Työryhmä voi auttaa lisäämään päätöksentekoprosessien avoimuutta mahdollistamalla viestintäfoorumin ja -strategian kehittämisen. Työryhmä voi työnsä kautta tukea vastuullisuuspolitiikkaa laajasti.

Tarvittavat toimenpiteet

 • Tunnista ruokatyöryhmälle tärkeät sidosryhmät ja kutsu mahdolliset osallistujat organisaatioidensa ja osaamisensa edustajiksi.
 • Luo ruokatyöryhmälle yhdessä organisaation johdon kanssa konsepti, jonka tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin:
  • Mitkä ovat työryhmän tavoitteet? (esim. läpinäkyvyys, enemmän asiakkaita, enemmän kestävyyttä...)
  • Mitä tehtäviä työryhmä suorittaa (esim. viestintä ruokapalveluita koskevista asioista, toiminnan muutoksista, asiakaskyselyt, koulutustapahtumat,...)
  • Keitä muita tarvitaan ryhmään tavoitteiden saavuttamiseksi? (esim. ruokapalvelusta vastaava julkinen taho, ruokapalveluiden edustaja, hankkija, asiakkaiden edustaja jne.)
  • Kuinka usein ja missä olosuhteissa ruokatyöryhmä kokoontuu? (esim. kahdesti vuodessa noin 2 tunnin ajan)
  • Miten kokoukset järjestetään? (esimerkiksi: kuka johtaa kokouksia, miten päätökset tehdään, pidetäänkö kokouspöytäkirjaa, kuka saa pöytäkirjat?)
 • Valitse puheenjohtaja johtamaan ruokatyöryhmää.
 • Selvennä, millainen päätösvalta ruokatyöryhmällä on: onko kyse suosituksista vai täytäntöön pantavista päätöksistä.
 • Sovi ruokatyöryhmän viestintärakenteista.

Lisää huomioitavia asioita

 • Ruokatyöryhmä on hyvä foorumi etsiä ratkaisuja kaikenlaisiin kysymyksiin asiakkaiden ja ruokapalveluiden välillä.
 • Kokousten pöytäkirjat ovat tärkeitä asiakirjoja sovituista asioista.
 • Määritä päätösten määräajat – vastaamatta jättäminen tarkoittaa hyväksyntää.

Lisätietoja

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa