Kestävien ruokapalveluiden hankintakriteerit

Lyhyesti

Tämän toimintaohjeen tavoitteena on auttaa hankkijoita kestävien ruokapalveluiden hankinnassa. Siksi tämä toimintaohje luettelee kestävyysnäkökohtia, joita voidaan harkita tarjouspyyntöä muotoiltaessa. Tarkistuslista etenee tarkassa järjestyksessä hankintaan tarvittavien kohtien kattamiseksi. Tämän tarkistuslistan avulla voidaan edistää useiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, ja lista tukee EU:n ilmastopolitiikkaa sekä Pellolta pöytään -strategiaa.

Tarvittavat toimenpiteet

 • Hankinnan tavoitteita määritetään ja koordinoidaan asiakas- ja/tai ruokapalvelutiimin kanssa [Toimintaohjeeseen].
 • Hankintasopimuksen arvo ja tyyppi määritetään.
 • Markkina-analyysi voi olla tarpeen ja se voidaan saada elintarviketeollisuuden ryhmittymästä tai liitosta.
 • Tarjouksen laatiminen sisältää:
  • Ruokapalveluyksikön kuvaus ja tarvittaessa yleistiedot
  • Soveltuvuuskriteerit
  • Suorituskykykriteerit/tekniset vaatimukset
  • Sopimuksen täytäntöönpanolausekkeet
  • Myöntämis- ja valintaperusteet
  • Muut sopimusehdot ja -ilmoitukset (esim. irtisanominen)
 • Kestävyyttä edistävien suorituskykykriteerien/teknisten vaatimusten valikoima:
  • Luomutuotteiden käyttö
  • Tuoreiden, lähi- ja/tai satokauden tuotteiden käyttö
  • Kestävyyssertifioitujen kalojen ja kalatuotteiden käyttö
  • Eläinten hyvinvointia varmistavan tuotantotavan vaatimus (sertifiointi) eläinperäisille tuotteille
  • Reilun kaupan tuotteiden käyttö (esim. kahvi, tee, suklaa, kaakao, trooppiset hedelmät)
  • Kestävien kasvirasvojen ja -öljyjen käyttö
  • Lihankulutuksen vähentäminen: Vastaavien kasvis-/vegaaniruokien tarjoaminen päivittääin; vain kasvisruokaa -päivät, lihan määrän vähentäminen ruokalajia ja ateriaa kohden
  • Ei muuntogeenisiä ainesosia
  • Ei keinotekoisia lisäaineita ja maun vahvistajia
  • Vesijohtoveden ilmainen tarjonta
  • Asiakkaiden allergioiden /vakaumusten /muiden syiden aiheuttamien tarpeiden hyväksyminen, vaihtoehtoisten ruokien tarjoaminen ja merkitseminen
  • Ruokien valmistus, annosmäärät ja merkinnät on tehtävä yrityksen/koulun/sairaalan ruokapalveluita koskevien virallisten suositusten mukaisesti: esimerkiksi ravinteita säilyttävä ruoanvalmistus, vähäsuolaisuus, vähärasvaisuus, vähäsokerisuus ja vakioidut reseptit
  • Toimenpiteet ruoka- ja juomahävikin välttämiseksi: kaksi annoskokoa, asiakkaiden toiveruoat, noutoruoka- ja ennakkotilausjärjestelmät; tähteiden luovuttaminen ruoaksi (esim. ruokapankeille tai muille vastaaville toimijoille), edellisen päivän ruokien erikoistarjoukset, säännöllinen seuranta, tehokas varastointi
  • Toimenpiteet lisäjätteen välttämiseksi: uudelleenkäytettävät / panttijärjestelmät, ei kertakäyttöpakkauksia, suuret varastopakkaukset, kierrätetyt/kestävyyssertifioidut paperituotteet
  • Puhdistusaineiden käyttö: annostelulaitteet, puhdistusaikataulu ja kestävyys- tai ympäristömerkityt puhdistusaineet, keittiöammattilaisten koulutus
  • Ruoan kuljetus (jos osa työtä): lyhyet kuljetusmatkat, polttoainetta säästävä ajotapa, vähäpäästöiset ajoneuvot
  • Keittiöiden energian- ja vedenkulutus: energiaa säästävät laitteet ja niiden energiaoptimoitu käyttö, uusiutuvan energian käyttö, uusien luonnonvaroja säästävien laitteiden hankinta
  • Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet: jätteiden, energian- ja vedenkulutuksen vuotuinen seuranta ja arviointi sekä asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpano
  • Viestintä: Ruokapalvelutiimi, palautelaatikko, kysely keittiöammattilaisille
  • Keittiöammattilaisten koulutus
  • Mahdollisuus tarjota ruokapalveluita myös muille kuin sopimusasiakkaille
  • Hoitolaitoksissa tai vammaispalveluiden piirissä asuvien osallistaminen ruokapalvelutyöhän otetaan huomioon myönteisenä näkökohtana (esim. työskentely vammaisten kanssa) sopimusten teossa.

Lisää huomioitavia asioita

 • Tarkistuslista perustuu pääasiassa jo olemassa oleviin tarjouspohjiin ja kestävien julkisten ruokapalveluiden hankintakriteereihin. Kaikki kriteerit on kuitenkin tarkistettava lainopilliselta kannalta.
 • Lähiruoan käyttö on integroitava tarjouspyyntöön tavalla, joka ei ole ristiriidassa julkisista hankinnoista annetun lain kanssa.

Vastuuvapauslauseke

Tällä sivulla olevat tiedot työohjeen ”Kestävien ruokapalveluiden hankintakriteerit” käytöstä ovat vain yleisohjeita, eikä niitä ole tarkoitettu korvaamaan sitä, että käyttäjä tarkistaa vastaavat julkisia hankintoja koskevat voimassaolevat määräykset. Sisältö on koottu parhaan tietomme mukaan, mutta emme ota vastuuta sen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. Käyttäjien tulee tarkistaa sovellettavan hankintalainsäädännön määräykset kyseisessä valtiossa.

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa