Viljelijöiden ja ruokapalveluiden oppimisvuoropuhelu

Lyhyesti

Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on rakentaa kaupankäyntiä viljelijöiden, pienimuotoisen jalostuksen ja ruokapalveluiden välille. Nämä osapuolet tarvitsevat oppimisvuoropuheluja siitä, miten elintarvikkeiden mahdollista tulevaa kauppaa voidaan kehittää. Tyypillisesti viljelijät kokevat ongelmia hankintabyrokratiassa, ja ruokapalvelut elintarvikkeiden saatavuus-, jalostus- ja pakkauskysymyksissä. Potentiaalisen kaupankäynnin kartoittamiseksi tarvitaan molemmin puolin toiminnan kuvauksia, selvyyttä sopimusteknisistä seikoista ja käsityksiä tuotekehitysvaihtoehtojen yhteensovittamisesta. Tällainen kaupankäynti edistää valtion ja kuntien linjauksia ruokaturvasta ja aluekehityksestä, sekä tukee biodiversiteettipolitiikkaa mahdollistamalla siirtymää kohti luonnonmukaista maataloutta.

Tarvittavat toimenpiteet

  • Kaikkien osapuolten kesken järjestetään vuorovaikutteinen tapaamisten sarja mahdollisesta tulevasta kaupankäynnistä, jossa kaikki osallistuvat keskusteluun.
  • Vaikka ruokapalveluorganisaatioita on vain muutamia ja ne ovat usein hyvin tunnettuja, näin ei ole toimittajien laita; toimittajien yhteystietojen löytäminen voi onnistua maatalousjärjestöjen ja muiden virallisten lähteiden kautta.
  • Levitä kutsua laajasti ja avoimesti, jotta mahdollisimman moni osallistuja pääsee osallistumaan tapaamisiin ja vuoropuheluihin.
  • Järjestäjät voivat käyttää tapaamisissa eri lähestymistapoja, kuten vapaamuotoisia keskusteluja, ajankohtaisia työpajoja ja asiantuntijaluentoja sekä opintovierailuja.
  • Pysy tilanteen tasalla vuoropuhelun kehittymisestä ja etsi ratkaisua ongelma-alueisiin tuomalla vuoropuheluprosessiin erityisasiantuntemusta.
  • Menestystä voidaan viime kädessä mitata kaupankäynnin aloitusponnisteluiden mukaan.
  • Kokoukset eivät välttämättä anna tuloksia nopeasti, koska sekä uuden oppiminen että kehittäminen vaativat aikaa kaikilta osapuolilta. Tästä syystä keskipitkä tai pitkä vuoropuheluprosessi voi olla tarpeen.

Lisää huomioitavia asioita

  • Kauppaan liittyy luottamuksellisia näkökohtia ostajien ja myyjien välillä, mikä voi vaatia harkintaa vuoropuheluprosessin avoimuuden suhteen.
  • Näiden esteiden ylittämistä edistää osallistujille jaettava tieto yhteistyön vaihtoehdoista ja oppimisympäristössä käydyt keskustelut kilpailijoiden kanssa.

Vastuuvapauslauseke

Tällä sivulla olevat tiedot työohjeen ”Viljelijöiden ja ruokapalveluiden oppimisvuoropuhelu” käytöstä ovat vain yleisohjeita, eikä niitä ole tarkoitettu korvaamaan sitä, että käyttäjä tarkistaa vastaavat julkisia hankintoja koskevat voimassaolevat määräykset. Sisältö on koottu parhaan tietomme mukaan, mutta emme ota vastuuta sen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. Käyttäjien tulee tarkistaa sovellettavan hankintalainsäädännön määräykset kyseisessä valtiossa.

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa