Vihreän planeetan ruokavalio

Lyhyesti

Ruokakonsepti ”Vihreän planeetan ruokavalio” perustuu viiteen kriteeriin, joita voidaan soveltaa kaikkialla maailmassa, mutta joiden perusteella lautasella on erilaisia ruokia paikasta ja vuodenajasta riippuen. Ruokavaliokonsepti tarjoaa puitteet tarjoilla terveellisiä aterioita, joilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia kohdistuen esimerkiksi ilmastoon, biodiversiteettiin, maaperän hedelmällisyyteen, rehevöitymiseen ja maankäyttöön. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ”Vihreän planeetan ruokavalio” tarjoaa testattuja ohjeita, joilla tuetaan siirtymistä satokausien mukaiseen luomuruokaan sekä maukkaaseen ja terveelliseen ruokaan, jossa on enemmän vihanneksia, täysjyväviljaa ja palkokasveja. Tämän lisäksi ohjeet tukevat ruokahävikin vähentämistä. Esimerkkejä käytännön ohjeista:

1) satokausittaisten ruokapyramidien laatiminen oman toimintaympäristön mukaan,

2) tavoitteiden asettaminen ja seurantajärjestelmän laatiminen vähemmän kestävien ruokatuotteiden korvaamiseksi paremmilla vaihtoehdoilla, ja

3) organisaatiorakenteen huomioiminen toimitusten parantamiseksi ja henkilöstön motivoimiseksi.

Elintarvikealan ammattilaisille on tarjolla myös kansainvälinen kurssi, jonka avulla he voivat tutustua ruokakonseptiin ja panna sen täytäntöön omassa toimintaympäristössään, sekä muita resursseja, kuten verkkosivusto, jossa on konseptia selittäviä ohjeita ja videoita.

Tarvittavat toimenpiteet

”Vihreän planeetan ruokavalio” perustuu systeeminäkökulmaan, jonka periaatteiden mukaan aidosti kestävien aterioiden edistämiseksi emme voi keskittyä vain yhteen kestävyyden näkökulmaan, esimerkiksi ruoan ilmastovaikutuksiin, ottamatta huomioon myös muita näkökulmia, kuten biodiversiteettiä ja rehevöitymistä. Että ”Vihreän planeetan ruokavalio”-konseptia voidaan toteuttaa tuloksellisesti, viisi kriteeriä liittyvät läheisesti toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvaisia. Esimerkiksi vähentämällä yleisesti lihan käyttöä voidaan budjetoida rahaa sellaiseen lihaan, jossa eläinten hyvinvointi on otettu erityisesti huomioon. Hävikin vähentäminen ja vihannesten tarjoilu sesongin mukaan voivat olla keinoja alentaa kustannuksia, ja näin säästetyt rahat voidaan käyttää esimerkiksi luomutuotteiden hankintaan.

Konseptin viisi kriteeriä ovat seuraavat:

  1. MAUKAS JA TERVEELLINEN RUOKA. Laajasti sovellettavan kestävän ruokavalion on oltava hyvin valmistettua, ravitsemuksellisesti tasapainoista ja terveellistä.
  2. LUOMUA, MIELUITEN UUDISTAVASTA MAATALOUDESTA PERÄISIN OLEVAA. Jos ekologisesta uudistavasta maataloudesta peräisin olevia tuotteita ei ole saatavilla, voidaan käyttää EU:n luomutunnuksella merkittyvä tuotteita tai kansallisesti ympäristömerkittyjä tuotteita.
  3. VÄHEMMÄN LIHAA, ENEMMÄN VIHANNEKSIA, PALKOKASVEJA JA TÄYSJYVÄVILJAA. Suositus on enintään 10-20 % lihaa, kalaa ja kananmunaa kokonaisruokavaliosta. Valitse lihaa eläimistä, jotka on kasvatettu korkeiden eläinten hyvinvointistandardien mukaisesti, ja kalaa kestävistä lähteistä. Valitse täysjyväviljatuotteita. Täysjyvävilja on täyttävämpää, ravinteikkaampaa ja aiheuttaa vähemmän ruokahävikkiä.
  4. PAIKALLISESTI TUOTETTUA KAUDEN MUKAISESTI. Kestävällä ja energiatehokkaalla tavalla lähellä loppukäyttäjää tuotetut tuotteet ovat luonnollisesti sesongin mukaisia. Paikallisen määritelmä vaihtelee eri tuotteiden ja markkinoiden osalta. Paikalliseksi tuotteeksi voidaan määritellä noin 50-250 kilometrin päässä loppukäyttäjästä tuotetut tai valmistetut tuotteet.
  5. VÄHEMMÄN RUOKAHÄVIKKIÄ. Hävikin minimointi koko ketjussa, niin tuotannossa, jalostuksessa, kuljetuksessa, ruoan valmistuksessa kuin ruokailijoiden lautasella.

Lisää huomioitavia asioita

  • On hyödyllistä saada paikallista poliittista tukea julkisten aterioiden kestävyyden edistämiseen, kuten ”Vihreän planeetan ruokavalio” -konseptin, toteuttamiseen. Paljon voidaan kuitenkin saada aikaan ilman määrärahojen lisäämistä.
  • Käyttöönottoprosessin aikana voi olla tarpeen muuttaa muita toimintatapoja, kuten ateriatarjoilun organisatorisia järjestelyjä.
  • Monet muiden toimijoiden kehittämät toimintaohjeet ja strategiat voivat edistää ”Vihreän planeetan ruokavalio” -ohjelman onnistunutta täytäntöönpanoa.
  • Ammattilaisille on olemassa kaksi koulutusohjelmaa, joiden avulla he voivat saada koulutusta ”Vihreän planeetan ruokavalion” koostamiseen. Toinen järjestetään Ruotsissa ja toinen on kansainvälinen ohjelma, jota järjestää Novia-ammattikorkeakoulu Suomessa.

Lisätietoja

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa