Luomumerkin laatiminen ruokapalveluille

Lyhyesti

Tämä toimintaohje auttaa ruokapalveluille tarkoitetun kansallisen tai paikallisen luomumerkin laatimisessa. Sen avulla voi kertoa asiakkaille, että ateriat sisältävät luomuainesosia. Tällainen merkki täyttää aukon luomuviestinnässä, sillä EU ei säätele luomuruoan erilaisia käyttöasteita ruokapalveluissa. EU:n ja kansallisia luomumerkkejä saa käyttää vain valvottuihin ja pakattuihin tuotteisiin, joissa vähintään 95% maataloudesta peräisin olevista ainesosista on luomua. Ruokapalvelualan luomun käyttöä tukisi mahdollisuus kertoa siitä asiakkaille tarkoituksenmukaisin merkein – vaikka ateriat sisältäisivät vähemmän kuin 95% näitä luomuisia ainesosia. Kansallisten tai paikallisten luomumerkkien kehittäminen ruokapalveluille on sallittua ja linjassa EU:n luonnon monimuotoisuutta ja puhdasta ympäristöä koskevien politiikkojen sekä Pellolta pöytään -strategian kanssa.

Tarvittavat toimenpiteet

  • Kunnon suunnitelma on tarpeellinen luomumerkkiä kehitettäessä.
  • Määritellään luomuainesosien osuudet ruokalistassa. Esimerkiksi seuraavasti: taso 1 - 20–50% raaka-aineista luomua, taso 2 - 50–80% raaka-aineista luomua ja taso 3 - 80–100% raaka-aineista luomua.
  • Luodaan viestinnässä käytettävät merkit luomutasojen mukaan.
  • Päätetään peritäänkö merkin hakemisesta maksu. Merkin maksuttomuus mahdollistaa sen maksullista merkkiä laajemman käytön, ja tällöin merkkijärjestelmää olisi helpompi käyttää myös kouluruokailussa ja ruokapalvelusopimusten toteutumisen seurannassa.
  • Määritellään miten ruokapalvelut laskevat ruoanlaittoon tarkoitettujen luomutuotteiden prosenttiosuuden; määrän vai kustannusten perusteella, tai ruokapalvelun oman valinnan mukaan.
  • Kehitetään tarkastusmenettely, jonka mukaan luomuraaka-aineiden osuus tarkistetaan, esim. kerran kuukaudessa.

Lisää huomioitavia asioita

Kansallinen tai paikallinen ruokapalveluiden luomumerkki yksinkertaistaa hankintaviranomaisen suorittamaa luonnonmukaisten elintarvikkeiden tarjonnan valvontaa, koska ulkopuolinen osapuoli varmistaa merkin vaatimustenmukaisuuden. Tämä osapuoli voi olla valtion valvontaelin, joka tarkistaa toimiiko ruokapalvelu luomumerkin vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa