Luennot luomuruoan hyödyistä

Lyhyesti

Julkishallinto voi järjestää tutkijoiden tai muiden asiantuntijoiden luentoja, joilla pyritään parantamaan käsityksiä luonnonmukaisten elintarvikkeiden eduista ja lisäämään niiden hyväksyttävyyttä julkisten ruokapalveluiden sidosryhmien (esim. hankkijat, keittiöalan ammattilaiset, kuluttajat, vanhemmat jne.) keskuudessa. Luonnonmukaisten elintarvikkeiden arvostuksen nousu vaikuttaa myönteisesti luomutuotteiden kysyntään ja lisää siten kasvavien luomumarkkinoiden taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä. Luonnonmukaisen tuotannon lisääntyminen on yksi EU:n Pellolta pöytään -strategian tavoitteista, mikä edistää luonnon monimuotoisuutta ja muita ympäristöpolitiikkoja.

Tarvittavat toimenpiteet

 • Määrittele tavoitteet, oppimistulokset, kohderyhmät ja luennon osallistujamäärä. Huomaa, että esityksen on oltava helposti ymmärrettävä ja mielenkiintoinen kaikille sidosryhmille, joten lähestymistapoja tarvitaan erilaisia riippuen siitä osallistuvatko luennolle asiakkaat tai vain "ammattilaiset".
 • Valitse sopiva tutkija tai asiantuntija, joka pitää esityksen.
 • Valitse kohderyhmille (esim. ruokapalvelu, keittiöhenkilökunta, asiakkaat) tärkeät aiheet, kehitä kokousohjelma ja valitse sopiva päivämäärä - kaikki yhdessä esittäjän kanssa.
 • Varaa tapahtumaan sopiva huone, joka sisältää tarvittavat tekniset laitteet (esim. tietokone, projektori, äänentoistojärjestelmä, internet-yhteys).
 • Järjestä (luomu-) välipaloja ja virvokkeita kokouksen aikana, jos budjetti sen sallii.
 • Järjestä kokouksen päätteeksi luomutuotteiden yhteisöllinen maistatus yhteistyössä luomutuottajien kanssa.
 • Lähetä kutsut kohderyhmien valituille edustajille, mukaan lukien esityslista, ohjeet ja rekisteröintipyyntö, vähintään neljä viikkoa etukäteen.
 • Valmistele esityksestä ja/tai lisätietomateriaalista tulostettuja tiivistelmiä.
 • Tarkista kokouspäivänä tekniset laitteet etukäteen.
 • Varmista kokouksen ystävällinen ilmapiiri antamalla osallistujien tutustua toisiinsa.
 • Kannusta osallistujia keskustelemaan kokouksen aikana – korosta, että heillä on nyt mahdollisuus saada vastauksia kysymyksiinsä luotettavasta lähteestä.
 • Lähesty osallistuneita sähköpostitse kiittäen osallistumisesta, kerro mistä löytyy lisätietoja ja miten sinuun saa yhteyden.

Lisää huomioitavia asioita

 • Päättäjät ovat vastuussa tämän toimintaohjeen toteuttamisesta, auttaen ruokapalveluita saamaan luomuruokaa julkisiin aterioihin.
 • On tärkeää, että tiedotus on selkeää:
  • luonnonmukaisten elintarvikkeiden hyödyt (esim. ravinto- ja ympäristöarvot);
  • julkisten hankintojen ja ruokapalveluiden merkitys ruokajärjestelmän muutoksen kannalta;
  • keittiöalan ammattilaisille vaivattomia tapoja toiminnan muuttamiseen: osoittaa luomutuotteiden ostomahdollisuuksia (kuten paikalliset viljelijämarkkinat, luomukaupat, jne.), tapoja muuttaa hankintarutiineja esimerkiksi EU:n ympäristöystävälliset julkiset hankinnat -kriteerien (Green Public Procurement Criteria, GPP) mukaisiksi;
 • On tärkeää keskittyä paitsi vakuuttamaan kokoukseen osallistuvat ammattilaiset käyttämään luomua, myös osallistuvat asiakkaat ja kuluttajat, kuten oppilaiden vanhemmat tai hoivakotien asukkaat;
 • Yhteistyö luonnonmukaisten elintarvikkeiden laatua koskevan koulutuksen alalla toimivan tiedelaitoksen tai tutkijoiden kanssa on tärkeää, koska heidän asiantuntemuksensa on luotettavaa ja perustuu tieteelliseen näyttöön;
 • On hyvä käytäntö valmistaa välipaloja ja virvokkeita käyttämällä luonnonmukaisia tuotteita, joita osallistujat voivat kokeilla ja alkaa käyttämään.

Lisätietoja

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa