Kaikki toimintaohjeet

Käytä suodattimia ja avainsanoja löytääksesi kokoelmasta itsellesi sopivia toimintaohjeita.

Teemat:
Maat:
Käytöstä vastuullinen taho:

Tämä toimintaohje osoittaa, miten asukkaidensa arvostamissa hoivakodeissa saadaan otettua käyttöön kasvipohjaisia ja terveellisiä aterioita. Se perustuu siihen että niin asukkaat kuin keittiöalan ammattilaisetkin sisällytetään osaksi muutosta.

This tool provides a concept of promoting drinking tap water instead of sweetened drinks or bottled water. As part of the campaign, drinking tap water will be promoted wherever possible to encourage people to change how they use, consume and manage water.

Avoin luomuyhteisöpuutarha, jossa on mahdollista järjestää erilaisia koulutustapahtumia.

Haluatko opettaa lapsille ravitsemusasioita ja kehittää opettajien mahdollisuuksia tarjota ruokakulttuuriin liittyvää opetusta? Tämä toimintaohje sisältää vinkkejä toiminnan systemaattiseen käyttöönottoon.

Ruokahävikin vähentäminen julkisissa ruokapalveluissa on erityisen vaikeaa alueilla, joilla ei ole käytössään olemassa olevia menettelytapoja. Strategian ja toimintasuunnitelman kehittäminen monialaisen työryhmän kanssa voi käynnistää muutoksen.

Tämä toimintaohje antaa neuvoja perhekodeissa työskentelevien henkilöiden ravitsemustiedon ja -osaamisen lisäämiseksi

Miten hankkia luomuruokaa, kun hyvin kehittynyttä luonnonmukaisten elintarvikkeiden toimitusketjua ei ole? Tämä toimintaohje voi auttaa näyttämällä, miten kartoitetaan paikallisia luomuviljelijöitä ja muita luonnonmukaisia tuottajia.

Ammattilaiskokkien järjestämiä työpajoja keittiöhenkilökunnalle ja oppilaille liittyen kasvisruokapainotteiseen kouluruokailuun.

Julkishallinto voi järjestää luentoja lisätäkseen luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuottamia hyötyjä ja edistääkseen niiden hyväksyttävyyttä julkisten ruokapalveluiden sidosryhmien keskuudessa.

Tämä toimintaohje opastaa miten järjestää kouluruokailu lapsille sellaisissa kriisitilanteissa, joissa ei ole mahdollista ruokailla koulussa. Tätä toimintaohjetta voi käyttää sekä päiväkodeissa että eri kouluasteilla.

Korkean tartuntariskin kriisitilanteissa on järkevää ohjeistaa koulu- ja päiväkotilasten kävelyreitit ruokalan ruokailualueelle ja siten vähentää tartuntariskiä. Tässä toimintaohjeessa esitellään, kuinka tällainen konsepti voidaan suunnitella.

Joillain ihmisillä ei ole paikkaa missä valmistaa ruokaa, ja toisilla taas on ylimääräistä ruokaa, jota he haluaisivat jakaa muiden kanssa. Tässä toimintaohjeessa annetaan ohjeet yhteisökeittiön ja -jääkaappien organisoimiseen.

Miten saada kaikki julkisissa palveluissa työskentelevät mukaan toimimaan terveellisemmän ruoan ja kestävämmän ruokavalion puolesta? Tarjoa kaikille kiinnostuneille työntekijöille koulutusohjelma, joka sisältää ruoanvalmistusharjoituksia, työpajoja ja luentoja.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa