Kasvipohjaisen ruoanlaiton täydennyskoulutuksen järjestäminen

Lyhyesti

Tämä toimintaohje tarjoaa hyviä käytäntöjä keittiöalan ammattilaisten täydennyskoulutuksen järjestämiseen, jotta kasvipohjaisten aterioiden määrää voidaan lisätä julkisissa ruokapalveluissa. Esimerkkinä käytetään luomulinssien lisäämistä ruokalistaan. Toimintaohje sopii kouluttajille ja (julkisille) ruokapalveluille.

Aiempaa kasvipohjaisemman aterian valmistaminen ja tarjoilu voi toimia osana kestävien ruokapalveluiden strategiaa julkisissa ruokapalveluissa. Tällainen ateria auttaa toteuttamaan useita kestävän kehityksen tavoitteita, kuten laadukasta koulutusta, hyvää terveyttä ja hyvinvointia sekä ilmastotoimia.

Tarvittavat toimenpiteet

  • Tunnista kouluttajat joilla on tarvittava osaaminen ja kiinnostusta kouluttaa julkisten keittiöiden ammattilaisia ja ota heihin yhteyttä.
  • Selvennä esimerkiksi koulutuksen jälkeen odotettavissa olevia pätevyyksiä, koulutuksen kestoa, koulutusaiheita, -menetelmiä ja koulutuksen kustannuksia. Yleensä suositellaan lyhyehköjä koulutuspäiviä.
  • Koulutusaiheita voivat olla esimerkiksi:

○ Käytännön taidot aterioiden valmistamiseen linsseistä ja muista kasvipohjaisista proteiineista.

○ Luomulinsseistä valmistettujen aterioiden kustannusten laskeminen.

○ Luomulinssien toimittajien löytäminen.

○ Kasvipohjaisten ruokalistojen luominen ja ruokalajien / aterioiden nimeäminen.

  • Toteuta koulutus mahdollisuuksien mukaan oikeissa ruokatuotanto-olosuhteissa ja korosta käytännön harjoituksia – muista jättää tilaa kokeneiden ammattilaisten luovuudelle.
  • Ota julkiset hankkijat ja toimittajat mukaan koulutukseen. Tästä voi olla hyötyä, jos ruokalistoihin sisällytetään uusia tuotteita. Motivoi osallistujia verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia.
  • Järjestä koulutuksen arviointi kaikkien sidosryhmien sekä julkisen tahon vastuuhenkilön ja kouluttajan kanssa. Tee lyhyt kysely keittiöhenkilökunnan palautteen keräämiseksi.

Lisää huomioitavia asioita

  • Varmista, että julkinen taho tukee koulutuksen tarvetta ja että koulutukseen on varattu rahoitus. Muista, että työmarkkinoita tai ammattiliittoja koskevat työaika- tai palkkaehdot voivat vaikuttaa koulutuksen järjestämiseen.
  • Varmista, että julkiset ruokapalvelut toimivat päivinä, jolloin niiden henkilöstö osallistuu koulutukseen. Vaihtoehtoisesti ruokaa voidaan hankkia ulkopuolisilta toimittajilta.
  • Ota kaikki koulutusta tarvitsevat julkiset keittiöt mukaan. Tämä edistää julkisten ruokapalveluiden strategioita kasvisruoka-annosten lisäämiseksi.

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa