Lähiluomuruokaa kouluihin

Lyhyesti

Tämän toimintaohjeen tavoitteena on tehdä alueellinen luonnonmukainen maatalous näkyväksi nuorille ja tuoda enemmän lähiluomuruokaa heidän ruokalistoilleen. Tämä tapahtuu kuvaamalla erilaisia ruokaketjuja tuotannosta kulutukseen videoiden, retkien tai vastaavien toimien avulla ja tarjoamalla satokauden ruokia. Tämä projektiluontoinen tai jatkuvaksi suunniteltu työ vaatii yhteistyötä tuottajien, julkisten hankkijoiden, ruokapalveluiden ja opettajien välillä. Tämä toimintaohje vahvistaa alueellisia arvoketjuja ja edistää useita ruokaan liittyviä EU:n politiikkoja, kuten ilmastonsuojelua, luonnon monimuotoisuutta ja Pellolta pöytään -strategiaa.

Tarvittavat toimenpiteet

Valmistelu

 • Tee aloite tai kehitä ohjelma, joka pyrkii saamaan koulujen keittiöihin aiempaa enemmän lähiluomuruokaa ja viemään tietoa siitä osaksi opetussuunnitelmia.
 • Tee tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien (koulujen ruokapalveluiden, opettajien, tuottajien, hankkijoiden jne.) kanssa ohjelman kehittämiseksi.
 • Määrittele säännöt osallistumiselle: esimerkiksi vain ne ruokapalveluyritykset, jotka haluavat sisällyttää vähintään viisi lähiluomutuotetta kuukaudessa koulukeittiöidensä ruokalistalle, voivat osallistua.
 • Lähetä kaikille kouluille, ruokapalveluille ja alueellisille luomuviljelijöille kutsut osallistua ohjelmaan ja markkinoida sitä.

Osallistuminen elintarvikkeiden toimitusketjun rakentamiseen

 • Seuraa ruokalistojen suunnittelijoiden, tukku/vähittäiskaupan ja tuottajien välistä viestintäprosessia, tue ruokalistasuunnitelmien kehittämistä ja kerää ideoita oppitunneille.
 • Luo logo, joka visualisoi päivittäistä lähiluomuateriaa koulujen ruokalistoissa.
 • Luo online-kartta kaikista osallistuvista tuottajista, jalostajista, ruokapalveluista sekä kouluista ja visualisoi toimitusketjut.
 • Edistä ruokapalveluiden ja tuottajien yhteisiä viljelysuunnitelmia.

Tietämyksen rakentaminen

 • Koulujen opetusmateriaalien kehittäminen, tarjoaminen ja arviointi:
  • Koulutusmoduulit eri ruoka-aineille, kuten maitotuotteiden tai omenoiden toimitusketjuille.
  • Lyhytelokuvia ja radionäytelmiä esimerkiksi kuukauden tuotteesta, kuten peruna, voi, tai mansikka.
  • Käytännön mahdollisuuksia nuorille: esimerkiksi retkiä maatiloille tai jalostamoille, koemaisteluja, omien vihannesten kasvattamista, (online) pelejä jne.
 • Tarjoa malleja kotiopetukseen.
 • Luo pysyvä tiedonsaantimahdollisuus oppilaille, opettajille ja vanhemmille.

Lisää huomioitavia asioita

 • Tällaisen lähiluomuruokaa edistävän toimintamallin käynnistäminen voi edellyttää paljon työtä ja viedä aikaa, koska yhteydet eivät välttämättä rakennu helposti tai nopeasti.
 • Tuottajien näkyvä osallistuminen on tärkeää toimivan yhteistyön kannalta.
 • Riittävä luomukasvisten tarjonta on osoittautunut haasteeksi, sillä siirtyminen tavanomaisesta viljelystä luomuviljelyyn vaatii aikaa.
 • Luomutuotteiden tukku- tai vähittäismyynti tekee niistä liian kalliita, minkä vuoksi julkinen taloudellinen tuki on välttämätöntä.
 • Olisi hyödyllistä, jos luomuruoka on kriteerinä ruokapalveluita hankittaessa [Toimintaohjeeseen].
 • Tiedottaminen ja läsnäolo poliittisissa- tai koulutustapahtumissa on tärkeää tietoisuuden ja osallistamisen lisäämiseksi.
 • Tämä toimintaohje voi olla yksi toimi alueellisen ruokajärjestelmän muuttamiseksi [LINKKI Berliinin elintarvikestrategiaan]

Lisätietoja

Vastuuvapauslauseke

Tällä sivulla olevat tiedot työohjeen ”Lähiluomuruokaa kouluihin” käytöstä ovat vain yleisohjeita, eikä niitä ole tarkoitettu korvaamaan sitä, että käyttäjä tarkistaa vastaavat julkisia hankintoja koskevat voimassaolevat määräykset. Sisältö on koottu parhaan tietomme mukaan, mutta emme ota vastuuta sen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. Käyttäjien tulee tarkistaa sovellettavan hankintalainsäädännön määräykset kyseisessä valtiossa.

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa