Koulujen ruokatyöryhmä

Lyhyesti

Tämän toimintaohjeen tavoitteena on kehittää kouluruokailua osallistavasti koulujen ruokatyöryhmän avulla. Tähän elimeen voi kuulua tärkeitä koulun työntekijöitä, kuten rehtoreita ja opettajia, ruokapalveluyrityksen edustajia, viranomaisia, asiakkaita (nuoria) ja heidän vanhempiaan. Ruokatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti, valvoo ateriatarjontaa ja asiakkaiden tyytyväisyyttä ruokalistoihin (pidemmällä aikavälillä) sekä järjestää avointen ovien tapahtumia. Ruokatyöryhmä voi myös ehdottaa erilaisia parannuksia ateriatarjontaan, koska se edustaa julkista ateriaa kommentoivaa ’kansan ääntä’.

Tarvittavat toimenpiteet

  • Koulujen ruokatyöryhmän perustaminen alkaa kutsumalla koulun työntekijöitä, kuten rehtoria tai vara-/apulaisrehtoria, terveysvastaavaa, kouluterveydenhoitajaa, ruokapalvelujohtajaa, ruokapalveluyrityksen edustajaa, nuoria ja heidän vanhempiaan työskentelemään yhdessä.
  • Tähän työhön voi kuulua (useiden viikkojen, mutta vähintään kahden viikon ajan) perehtymistä julkisen aterian tarjoamiseen, ravitsemussuosituksiin, aterioiksi valmistettujen elintarvikkeiden laatuun, elintarvikkeen alkuperään, luomuruoan osuuteen, sekä aterioihin ja ruokalistoihin.
  • Tämä työ voi myös edellyttää aterioiden laadun ja määrän valvomista standardien mukaisesti sekä asiakastyytyväisyyden kartoittamista.
  • Ruokatyöryhmä voi neuvotella ateriatarjonnan parannuksista.
  • Ruokatyöryhmä voi ylläpitää yhteyksiä julkisten ruokapalveluiden monien toimijoiden välillä.
  • Ruokatyöryhmä voi myös kerätä, tallentaa ja julkaista tietoa julkisten ruokapalveluiden toiminnasta.

Ruokatyöryhmä antaa oman tärkeän panoksensa kansalaisyhteiskunnalle; se tekee yhteistyötä julkisten ruokapalveluiden laadun varmistamiseksi ja kehittää julkisia palveluita nykyistä suurempaa kestävyyttä kohti .

Lisää huomioitavia asioita

  • Joskus suuria odotuksia ei voida täyttää lyhyellä aikavälillä. Olisi suositeltavaa pyrkiä asteittaiseen lyhyen ja keskipitkän aikavälin parannukseen.
  • Joskus näkemyserot voivat kasvaa suuriksi jolloin vaaditaan kompromisseja.
  • Uusia innovaatioita voi syntyä lisääntyneen yhteistyön ansiosta.

Lisätietoja

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa