Kestävän kehityksen strategiaprosessin toteuttaminen

Lyhyesti

Työohje tarjoaa yleisiä ohjeita siitä, miten kestävän kehityksen strategiaprosessi voidaan toteuttaa, jotta julkisissa ruokapalveluissa tarjottavien aterioiden tuottaminen olisi entistä kestävämpää. Strategiaprosessi auttaa organisaatiota olemaan avoin erilaisille kestävyysnäkökohdille ja sopimaan aiheeseen liittyvistä tavoitteista. Strategiaprosessi on tarpeellinen sekä julkisille että yksityisille organisaatioille. Prosessi voi koskea organisaation lisäksi tärkeitä yhteistyötahoja, joita voidaan kutsua mukaan kestävyysstrategian suunnitteluun. Strategiaprosessin läpiviemisessä on tärkeää huomioida EU-tasoisia, kansallisia ja kunnallisia kestävyysstrategioita ja -toimintalinjauksia, jotka konkreettisesti edistävät kestävyystavoitteita.

Tarvittavat toimenpiteet

 • Organisaation johto määrittelee vision strategiaprosessin lähtökohdaksi –"mitä kohti haluamme mennä?"
 • Kestävän kehityksen strategiaryhmä muodostetaan organisaation edustajista (ja asiaankuuluvien ulkopuolisten sidosryhmien edustajista).
 • Strategiaprosessi aloitetaan keräämällä ruokapalveluita koskevia organisaation sisäisiä ja ulkoisia tietoja, kuten faktoja, numeroita, asetuksia sekä EU-tasoisia, kansallisia ja kunnallisia strategioita ja toimintalinjauksia ja mahdollisten kumppaneiden kehitysideoita.
 • Kestävän kehityksen suunnitelma esitellään strategiaryhmän kokoontumisessa/kokoontumisissa. Valmistelkaa esityslista ja lista yhdessä päätettävistä asioista ennen kokousta.
 • Strategian sisältöön liittyviä keskusteluja johdatellaan kysymyksillä – "mitä me teemme, miten sen teemme ja kuka tekee mitäkin?"
 • Sovitaan toteutuksen keinoista, budjetista ja aikataulusta. Esitellään strategia organisaation ylimmälle johdolle.
 • Laaditaan strategia-asiakirja, joka sisältää tavoitteet, keinot, budjetin, aikataulun ja vastuun toteutuksesta. Seurataan täytäntöönpanon edistymistä ja raportoidaan siitä säännöllisesti (kuukausittain/vuosittain).

Lisää huomioitavia asioita

 • Joskus strategiaprosessi käynnistyy ulkopuolisten toimijoiden, poliittisten linjausten, päätöksentekijöiden tai jopa asiakkaiden aloitteesta.
 • Strategiaprosessi on pohjimmiltaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön perustuva oppimispolku.
 • Strategia-asiakirja kuvaa etenemissuunnitelman kohti kestävämpiä ruokapalveluita.
 • Osa strategiaprosessiin osallistuvista ei välttämättä tunne julkisten ruokapalveluiden ja hankintaorganisaatioiden puitteita ja toimintaa. He saattavat tarvita lisätukea keskusteluihin, mutta voivat kuitenkin tarjota tuoreita näkemyksiä kehittämiseen.
 • Strategiaprosessi voi sisältää useita keskusteluita ja kokouksia. Pyritään ottamaan oppia muiden kokemuksista ja varmistetaan erityisosaaminen ulkopuolisia asiantuntijoita konsultoimalla (esimerkiksi lainsäädännöstä, ravitsemussuosituksista ja luomutuotannosta).
 • Strategia-asiakirja voi tarvita myös päivittämistä sen täytäntöönpanon aikana.

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa