Julkisten aterioiden kestävyysnäkökohdat

Lyhyesti

Miten tuottaa julkisia aterioita kestävästi kun ruokaan liittyviä kestävyysnäkökohtia on niin paljon? Tässä työkalussa esitellään julkisten aterioiden erilaisia kestävyysnäkökohtia jotka toimivat organisaatioiden strategisina valintoina. Työkalua voivat hyödyntää niin ruokapalvelualan ammattilaiset kuin kuntapäättäjät ja se tukee organisaatioiden pyrkimyksiä lisätä kestävyystoimia. Työkalu pohjautuu myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka ovat laajasti ottaen linjassa myös EU:n kestävän kehityksen toimintalinjausten ja näkökohtien kanssa.

Tarvittavat toimenpiteet

Organisaation kestävän kehityksen tavoitteita voidaan suunnitella valitsemalla kestävyysnäkökohtia alla olevasta listasta. Valintoja voidaan sopeuttaa toimintaympäristöön mahdollisuuksien mukaan.

Kestävän kehityksen näkökohtia:

 • Ruoka: terveellinen ruoka ja ravitsemuksellisesti tasapainoiset ateriat ja ruokalistat, luomuruoka, kasvispainotteisuus, ilmastoystävälliset tuotteet, kasvisruokavalio, vegaaniruokavalio, luonnon monimuotoisuus, eläinten hyvinvointi, kestävä kalastus.
 • Toimitusketjut: avoimuus taloudellisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä, lyhyet toimitusketjut, oikeudenmukainen kilpailutus, kuljetusetäisyyksien lyhentäminen, elintarvikkeiden turvallisuus, luotettavuus ja tuotantotapojen läpinäkyvyys, ruokaturva ja viestintäyhteydet. Kestävyysnäkökohdat voivat liittyä myös alueelliseen kestävään kehitykseen, paikalliseen ruokakulttuuriin ja (ruoka)kulttuuriperintöön.
 • Työ: oikeudenmukainen palkkaus, tunnetut ja turvalliset työolosuhteet, osaava johtaminen, täydennyskoulutusmahdollisuudet, mielekkäät urapolut ja työnkierto, yhtäläiset ja tasavertaiset mahdollisuudet (sukupuoli, ikä, tausta).
 • Asiakkaat: asianmukainen ja viihtyisä ruokailuympäristö, maukas ja terveellinen ateria, kohtuullinen tai (osittain) tuettu hinta (ilmainen ateria), elintarvikkeiden/aterian tuotantoketjun läpinäkyvyys (esimerkiksi luomusertifiointi tai tiedot elintarvikkeen alkuperästä tai allergeeneista).
 • Sidosryhmät: yhteistyö, osallistuminen keskusteluiden ja kuulemisten kautta, yhteinen kehittäminen, viestintä.
 • Resurssien tehokas käyttö: toimet veden, sähkön ja kemikaalien säästämiseksi ja ympäristöystävällisten kemikaalien käyttämiseksi, kertakäyttömuovien vähentämiseksi, ruokahävikin ja muun jätteen välttämiseksi sekä tarpeettomien laitteiden kierrättämiseksi. Korjattaessa vanhoja tai rakennettaessa uusia keittiöitä, suunnitellaan tuotantomenetelmät (cook and serve, cook and chill, cook cold) ja tarjoilutilat (annostelu, itsepalvelu) resurssien käytön kannalta mahdollisimman tehokkaiksi.

Lisää huomioitavia asioita

 • "Kestävä ateria" on ihanne, jota kohti tähdätään. Ruokapalvelualalla kuljetaan eteenpäin askel askeleelta ja käytetään alan laajaa osaamispääomaa.
 • Viestitään onnistumisista – myös pienistä askelista.
 • Pysytään ajan tasalla yhteiskunnan ja säädösten muutoksista.
 • Tässä kestävän kehityksen toimintaohjeiden kokoelmassa ja muilla sivustoilla on esitetty monia kestävyysnäkökohtia, suosituksia ja ohjelmia, joita voidaan vapaasti hyödyntää.
 • Julkisessa ateriatarjonnassa voidaan huomioida uusia, yhteistyössä kehitettyjä ja innostavia paikallisia kestävyysnäkökohtia, kuten ”vanhoista viljalajikkeista” leivottua leipää.

Lisätietoja

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa