Yhteistyö paikallisten tavarantoimittajien kanssa

Lyhyesti

Tämä toimintaohje antaa yleiset ohjeet paikallisten tavarantoimittajien löytämiseksi. Tällä tavoin julkiset ruokapalvelut voivat vähentää riippuvuuttaan maantieteellisesti kaukana sijaitsevista tavarantoimittajista. Toimintaohje on käyttökelpoinen myös sellaisissa tilanteissa, kun just-in-time -toimituksissa on katkoksia tai ongelmia.

Tarvittavat toimenpiteet

  1. Kartoita julkisessa keittiössä käytettävien elintarvikkeiden toimitusketjut.
  2. Tunnista tuotteet, joita paikalliset tuottajat voisivat toimittaa (tuoreet ja jalostetut tavarat).
  3. Laadi tarjouspyyntöjä, joihin myös pienet tuottajat voivat vastata.
  4. Tunnista paikalliset toimittajat, jotka voivat toimittaa lyhyellä varoitusajalla.
  5. Kouluta hankintahenkilöstöä kommunikoimaan paikallisten toimittajien kanssa.
  6. Kouluta tavarantoimittajia, jotta he voivat osallistua tarjouskilpailuihin.
  7. Auta paikallisia toimittajia tekemään yhteistyötä logistiikassa ja volyymien yhdistämisessä julkisten keittiöiden vaatimusten täyttämiseksi.
  8. Pohdi pysyvien suhteiden luomista paikallisiin toimittajiin.

Lisää huomioitavia asioita

Lisätietoja

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa