Strateginen kriisiviestintä ja kriiseihin varautuminen julkisissa ruokapalveluissa

Lyhyesti

Tämä toimintaohje käy läpi kaksi teemaa, jotka liittyvät kaikenlaisiin kriiseihin (energia, ruoka, jne.). Näiden kahden tulisi olla ensimmäiset askeleet kriisitilanteissa viestimiseen ja kriisien läpinäkyvään hallintaan liittyvässä menettelyssä. Vaiheet auttavat tunnistamaan sidosryhmät ja kohdeyleisön sekä hallitsemaan viestintää organisaatioiden sisällä ja niiden välillä. Se on lähestymistapa, joka selittää kuinka rakentaa verkostoa, aktivoida ja kommunikoida eri tahojen kanssa hankinnan, tuotannon ja/tai aterioiden jakelun mahdollistamiseksi kriisitilanteissa.

Tarvittavat toimenpiteet

Vaihe 1: Tuetaan julkisten aterioiden tarjoamiseen osallistuvien organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa perustamalla "toimikunta".

 1. Aloittakaa nopea tiedonvaihto kaikkien ruokapalvelualan toimijoiden (keittiöhenkilökunta, hankinta-ammattilaiset, kiinteistönhoito, jne.) kanssa löytääksemme yhdessä ratkaisun, kuinka hyvää ruokapalvelua voidaan vallalla olevissa olosuhteissa jatkaa.
 2. Muodostakaa "toimikunta" ja tavatkaa säännöllisesti vaihtaaksenne tietoja kriisiin liittyen.
 3. Dokumentoikaa kokoukset varmistaaksenne, ettei keskustelujen tuloksia unohdeta tai menetetä.
 4. Tarkistakaa tulokset seuraavassa toimikunnan kokouksessa, sillä olosuhteet tai mielipiteet voivat muuttua kokousten välillä.

Vaihe 2: Julkisten aterioiden tarjoajina luokaa avoin ja läpinäkyvä viestintä kaikkien asianosaisten kanssa, kuten asukkaiden tai sukulaisten (esim. vanhusten hoitolaitokset), vanhempien (päiväkodit/koulut), ruokailijoiden (esim. kahvilat, ruokalat).

 1. Ottakaa huomioon, että kaikki asianosaiset ovat aluksi epävarmoja siitä, mitä ruokapalveluille tapahtuu kriisin aikana.
 2. Tunnistakaa kriisiviestinnän kohdeyleisö.
 3. Tämä epävarmuus poistetaan viestimällä toimikunnan kokouksista nopeasti.
 4. Mahdollisia viestintäkanavia voisivat olla: ilmoitustaulu (verkossa tai toimitilojen seinällä), kirje, kotisivu, uutiskirje, intranet, posti.

Kriisistä riippuen ratkaisuja on erilaisia.

Lisää huomioitavia asioita

 • Ihannetapauksessa tällainen "ruokapalvelutoimikunta" on perustettu organisaatiossa jo ennen kriisiä, ja se vaihtaa säännöllisesti tietoja ruokapalveluihin liittyvistä aiheista.
 • Muista, että joissain tilanteissa toimikunnan kokoaminen vie aikaa ja vaivaa ja toisissa tilanteissa se muodostetaan helposti ja nopeasti.
 • Kokoontumistiheys on hyvin yksilöllistä organisaatiosta riippuen: ilman kriisejä tällaisten toimikuntien kokoontumiskerrat vaihtelevat kerran kuukaudessa tapaamisista kerran vuodessa tapahtuviin tapaamisiin. Kriisitilanteessa säännöllinen ja oikea-aikainen tiedonvaihto on ensiarvoisen tärkeää.
 • Tutustu myös ”Ruokatyöryhmän perustaminen” -toimintaohjeeseen, joka voi ohjata toimikunnan perustamisessa.

Lisätietoja

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa