Ruokahävikin hallitseminen ruokapalveluissa

Lyhyesti

Tämä työkalu auttaa välttämään ruokahävikkiä tarkastelemalla julkisen ruokapalvelutoiminnan tuotantoprosessin kokonaisuutta, tiedostamalla hävikin syntyyn liittyvät syyt ja sen estämismahdollisuudet. Ruokahävikin syntymistä voidaan vähentää prosessin monissa eri vaiheissa. Hävikki vähenee yhteistyöllä, sillä tyypillisesti suuret organisaatiot työllistävät laajasti ihmisiä alkaen elintarvikkeiden hankinnasta ruoan tuottamiseen ja tarjoilemiseen. Ruokahävikin välttäminen tuo ruokapalveluille merkittäviä kustannus- ja työvoimasäästöjä. Samalla epäedulliset ympäristövaikutukset vähenevät koko ruokaketjussa. Ruokahävikin vähentäminen ehkäisee osaltaan ilmastonmuutosta vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on tärkeä osa EU:n ilmastopolitiikkaa.

Tarvittavat toimenpiteet

 • Ruokahävikin syntymisen syyt tulevat esille tavallisesti hankinta-, varastointi-, tuotanto- ja tarjoiluvaiheissa, koska ne liittyvät kiinteästi ruokalistasuunnitteluun ja asiakasmääriin.
 • On tärkeää arvioida asiakasmäärät mahdollisimman oikein aiempien asiakasmäärien tai ilmoitettujen asiakasmäärien perusteella.
 • Asiakkaiden mieltymysten huomioiminen ruokalistasuunnittelussa auttaa vähentämään hävikkiä.
 • Edellä mainituista syistä johtuvien elintarvikehankintojen pienentyessä saadaan myös säästöjä.
 • Varastossa olevien elintarvikkeiden viimeisiä käyttöpäiviä kannattaa seurata ruokahävikin välttämiseksi.
 • Aterioiden hyvän laadun ja hävikin välttämiseksi on tarpeen käyttää vakioruokaohjeita, ainesosien punnitsemista ja kunkin organisaation asiakaskunnalle soveltuvia tuotantomenetelmiä.
 • Ruuan menekkiä seurataan läpi ruokailun ja tarjoilulinjastolle tuodaan vain tarvittava määrä ruokaa.
 • Annosteltaessa ruokaa, huomioidaan sopivat ruokamäärät ravitsemussuositusten ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti (pohjautuen mieluiten eri annoskokoja esittäviin kuviin).
 • Mahdollisuuksien mukaan ruoka, jota ei ole vielä tuotu tarjolle linjaston täydentämiseksi voidaan säilyttää, jäähdyttää ja siirtää kylmävarastoihin ajoissa.
 • Jäljelle jäävä ruoka voidaan myydä tai lahjoittaa; tämä merkitsee tällaisen toiminnan organisointia.
 • Ruokahävikkiä on syytä mitata ja seurata jotta siitä voidaan raportoida määräajoin suunnitelmien mukaisesti, jotta nähdään, miten hävikin ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet onnistuvat (Toimintaohje 1, Toimintaohje 2).

Lisää huomioitavia asioita

 • Kun ruokalistalla on tarjolla uusia ruokia, esimerkiksi aiempaa enemmän kasviperäisiä aterioita/kasvisruokia, asiakkaiden tottuminen uusiin makuihin voi viedä jonkin aikaa ja aiheuttaa hetkellisesti ruokahävikkiä.
 • On tärkeää viestiä asiakkaille ruoan vastuullisesta kuluttamisesta. Tämä koskee niin itsepalveluruokailua kuin annosten tarjoamista ja edistymistä hävikin vähentämisessä.
 • Viestinnässä voidaan käyttää hyväksi ruokahävikin mittaamiseen liittyviä tuloksia.

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa