Strategia ruokahävikin vähentämiseksi

Lyhyesti

Tämän toimintaohjeen avulla pyritään vähentämään ruokahävikkiä julkisissa ruokapalveluissa. Se soveltuu erityisen hyvin alueille, joilla ei ole olemassa olevia käytäntöjä ruokahävikin torjumiseksi. Strategiaa varten voidaan kutsua koolle monialainen ryhmä paikallisista viranomaisista, tutkijoista, asiantuntijoista ja julkisten ruokapalvelujen ammattilaisista. Ryhmä tutkii tilannetta, kehittää strategian, mittaa ruokahävikkiä ja laatii toimintasuunnitelman ruokahävikin vähentämiseksi asteittain mutta tehokkaasti. Ruokahävikin torjunta on linjassa EU:n ilmastonsuojelu- ja kiertotalouspolitiikkojen sekä Pellolta pöytään -strategian kanssa.

Tarvittavat toimenpiteet

 • Päätä laatia ja toteuttaa strategia ruokahävikin vähentämiseksi oman kuntasi julkisissa ruokapalveluissa. Strategian kehittämistä tukee sitä varten koottu monialainen työryhmä.
 • Tee yhteistyötä tarvittavien tieteellisten laitosten kanssa jotta saat käyttöösi asiantuntemusta ja tukea monialaisen työryhmän kokoamiseksi. Ryhmään voi kuulua tutkijoita, asiantuntijoita, keittiöalan ammattilaisia sekä muita käytännön työntekijöitä.
 • Järjestä tapaamisia kaikkien sidosryhmien (päättäjien, tutkijoiden, keittiöalan ammattilaisten, johdon ja asiakkaiden/ asukkaiden) kanssa, kerätäksesi mahdollisimman paljon olennaista tietoa. Yritä saada vastauksia kysymyksiin, kuten: Mitkä ovat paikan päällä tehtyjä havaintoja ruokahävikin määrästä ja tyypistä? Onko ruokahävikkiä yritetty torjua aiemmin? Millaisia sopivia esimerkkejä löytyy parhaista käytännöistä ruokahävikin torjumiseksi ja millaisia strategioita muut alueet soveltavat? Mitä haasteita on otettava huomioon? Mitä on otettava huomioon tulevassa kehityksessä?
 • Muotoile strategia sen perusteella mitä olet tähän mennessä oppinut. Strategiaan voi sisältyä:
  • tavoitteet
  • tarvittavat vaiheet ja työryhmät: esim. mittaus ja analysointi, toimintasuunnitelma, koulutus, viestintä,
  • aikataulu
  • talousarvio
  • viestintäsuunnitelma.
 • Toteuta strategia monialaisen työryhmän avulla:
  • mittaa säännöllisesti osallistuvien julkisten ruokapalveluiden ruokahävikkiä selvittääksesi sen määrän, missä prosessin vaiheissa se syntyy ja mistä se pääasiassa koostuu (Toimintaohjeeseen 1, Toimintaohjeeseen 2).
  • analysoi näitä mittauksia ja määritä tärkeimmät toiminta-alueet.
  • laadi elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskeva toimintasuunnitelma konkreettisin toimenpitein, aikataululla, jaetuilla vastuilla ja talousarviolla.
  • tarjoa koulutustyöpajoja eri sidosryhmille (keittiöalan ammattilaisille, oppilaille, vanhuksille jne.) (Toimintaohjeeseen 1, Toimintaohjeeseen 2, Toimintaohjeeseen 3).
  • anna tutkimustulokset raporteissa ja toteuta muita viestintätoimenpiteitä.

Lisää huomioitavia asioita

 • Julkisia palveluita rahoittavien paikallisten päättäjien yhteistyö ja osallistuminen ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan luoda tehokkaita viestintäkanavia sidosryhmien välille ja pitää sidosryhmät motivoituneina.
 • Paikallisten sidosryhmien osallistaminen helpottaa monialaisen työryhmän työtä.
 • Läpinäkyvä viestintä on monialaisen työryhmän työlle välttämätöntä.

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa