Kestävä ruokavaliokoulutus julkisille ruokapalveluille

Lyhyesti

Tämän toimintaohjeen tavoitteena on antaa kaikille julkisten ruokapalveluiden (esim. hoivakodit, koulut, päiväkodit jne.) ammattilaisille tietoa ja kokemusta kestävien aterioiden tarjoamisesta. Tämä saavutetaan perustamalla riittävän monialainen koulutusohjelma eri ammateista tuleville työntekijöille, jotta he voivat perehtyä kestävien aterioiden tietopohjaan ja harjoitella niiden tuottamista. Koulutus koostuu kasvipohjaisen ruoanvalmistuksen työpajoista, ruokahävikkiä koskevan tietoisuuden oppimisesta, sekä luomuruokaa ja -viljelyä käsittelevistä luennoista. Erilaisia kunnan järjestämiä koulutuksia voivat tarjota kokeneet ammattikokit, ruokahävikkiin erikoistuneet yritykset, ravitsemusterapeutit, tutkijat ja muut vastaavat ammattilaiset.

Tarjoamalla nykyistä kestävämpiä aterioita julkisissa ruokapalveluissa saavutetaan useita YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteita, jotka koskevat terveyttä ja hyvinvointia, vastuullista kulutusta ja -tuotantoa sekä ilmastotoimia.

Tarvittavat toimenpiteet

 • Luo kestävää ruokavaliota koskeva asianmukainen koulutusohjelma tapaamalla kunnan edustajia, osallistuvien julkisten ruokapalveluiden johtoa, kestävään kehitykseen ja ravitsemukseen erikoistunutta tutkijaa, sekä muita asiaankuuluvia asiantuntijoita tai sidosryhmiä.
 • Määritetä osallistuvien ruokapalveluiden kestävyyteen liittyvät suurimmat haasteet (kuten ruokahävikki, luomu- ja kasviperäisten aterioiden puute).
 • Määritä ohjelmalle käytettävissä oleva budjetti.
 • Valitse asiantuntijat johtamaan koulutuksen tiettyjä osioita ja laadi aikataulu ja ohjelma kutakin työpajaa varten.
 • Kutsu eri ruokapalveluyksikköjen työntekijät mukaan.
 • Pidä osallistujaluetteloa jokaisesta tapaamisesta, sillä lopuksi osallistujat saavat todistuksen koulutuksesta.
 • Aloita koulutukset lyhyellä kirjallisella kokeella siitä, mitä osallistujat jo tietävät kestävästä ruokavaliosta. Voit toistaa testin koko kurssin jälkeen tarkistaaksesi osaamisen kehittymisen.
 • Kerää jokaisen harjoituksen päätteeksi osallistujien palaute. Tämä auttaa parantamaan ohjelmaa tulevaisuudessa.
 • Harkitse myös eri ruokapalveluyksiköissä koulutuksen jälkeen tapahtuvien muutosten seuraamista: Mitä toimenpiteitä toteutetaan? Mitkä muutokset ovat pysyviä? Mitkä muutokset eivät toimineet? Millaisia haasteita ilmenee? Mitkä ovat haasteet ja tulevaisuuden tavoitteet?

Lisää huomioitavia asioita

 • Muutoksia kohti kestävää kehitystä ei ole mahdollista viedä eteenpäin ilman kaikkien mukana olleiden työntekijöiden aktiivista ja tietoista osallistumista. Monenlaiset sidosryhmät vapaaehtoisista keittiöalan ammattilaisiin auttavat lisäämään yleistä tietoisuutta aiheesta. Tämä merkitsee, että on tärkeää kehittää tarvittavia tietoja ja taitoja sidosryhmien keskuudessa.
 • Käytännön ruoanvalmistustyöpajat ovat tärkeä osa koulutusta.
 • Video- ja valokuvadokumentaatio on tärkeää raporttien ja medianäkyvyyden kannalta.
 • Medianäkyvyyden tuottaminen osaksi ohjelmaa (esim. paikallislehdet, alueradio) auttaa mukana olleita ruokapalveluita ja ammattilaisia motivoitumaan ja tuntemaan itsensä arvostetuiksi.

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa