Opettajat vähentämässä ruokahävikkiä

Lyhyesti

Tämä toimintaohje auttaa opettajia ja koulujen johtoa ottamaan nuoret mukaan ruokahävikin vähentämisratkaisujen toteuttamiseen, vaikuttamaan ruokailutottumuksiin ja kehittämään ruokaa kunnioittavia asenteita.

Tarvittavat toimenpiteet

Opettajat:

 • Kerrotaan oppilaille, että he voivat olla osa ruokahävikkiongelman ratkaisua muuttamalla ruokailutottumuksiaan koulussa ja kotona.
 • Muistutetaan oppilaita, että lautaselle ei oteta enempää ruokaa kuin mitä jaksetaan syödä.
 • Yhdistetään ruokateema opetusaineisiin – esim. biologiaan, maantieteeseen, matematiikkaan, yhteiskuntaoppiin, kotitalouteen.
 • Järjestetään käytännön toimintaa koulukeittiön henkilökunnan ja heidän työnsä esittelemiseksi, esim. laitetaan yhdessä ruokaa.
 • Kutsutaan vierailevia puhujia (esim. kokkeja tai ruokapankin henkilöstöä) kertomaan ruoasta.
 • Ruokahävikkiin liittyviä aiheita voi ehdottaa esimerkiksi tutkimushankkeille.
 • Oppilaille selitetään "viimeinen käyttöpäivä" ja "parasta ennen" merkintöjen tarkoitus ja ero.
 • Esimerkillä on suuri voima: Älä aiheuta ruokahävikkiä!
 • Oppilaiden mielipiteitä voidaan kerätä ja antaa ruokapalveluille palautetta siitä, miten kouluruokaa ja ruokailukokemusta voitaisiin parantaa.

Koulun johto:

 • Perustetaan kehittämisryhmä kaikkien toimijoiden edustajien kesken ja asetetaan tavoitteet ruokahävikin vähentämiselle.
 • Otetaan oppilaat mukaan selvittämään, mikä tekee ruoasta houkuttelevaa ja maukasta.
 • Luodaan aterioiden ennakkotilausjärjestelmä, jonka perusteella keittiössä tiedetään kuinka monta opiskelijaa on kulloinkin läsnä.
 • Suunnitellaan lounastauot sopivaan ajankohtaan ja sopivan pituisiksi.
 • Käynnistetään kampanjoita, kilpailuja ja muita käytännön toimenpiteitä tietoisuuden lisäämiseksi koko koulun tasolla (katso lisätietoisuuskampanja ja ruoanlaitto yhdessä kouluissa, lisää Ruoanlaittotapahtuma ruokatietoisuuden lisääjänä).
 • Sisällytetään ruokahävikki ruokapalvelujen hankintakriteereihin (katso lisää Hankintakriteerit ruokahävikin vähentämiseksi, lisää Hankintakriteerit ruokahävikin vähentämiseksi).

Lisää huomioitavia asioita

Ruokahävikin aiempaa tehokkaampaan vähentämiseen kannattaa ottaa mukaan eri tahoja ja toteuttaa monia (integroituja) toimenpiteitä. Erityisesti on tehtävä yhteistyötä ruokapalveluhenkilökunnan kanssa (katso lisätietoja Ruokahävikin vähentäminen: ruokapalveluhenkilökunnan rooli, lisää Koulun ruokapalvelut torjumassa ruokahävikkiä).

Lisätietoja

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa