Minun kestävä kouluruokani

Lyhyesti

Tämän toimintaohjeen tavoitteena on muokata kouluruokailusta kestävämpää. Kestävä kouluruokailu edellyttää sekä ruoan tarjoajien (esim. ruokapalvelun tarjoajat, keittiöalan ammattilaiset) että oppilaiden kouluttamista. Kohderyhmät osallistuvat työpajoihin oppiakseen kestävästä ruoasta (esim. kuinka elintarvikevalinnat vaikuttavat terveyteen ja ilmastoon). Sen jälkeen he yrittävät muokata joitakin esimerkkejä kouluruokalan ruokalistasta. Maistatusten jälkeen oppilaat voivat äänestää ruokalistalle uusia kestäviä kouluruokia.

Tarvittavat toimenpiteet

 • Etsi asiantuntija, joka voi kouluttaa keittiöhenkilökuntaa ja oppilaita kestävien aterioiden vaatimuksista ja kriteereistä. Asiantuntija voi olla ravitsemusterapeutti, ravitsemusasiantuntija tai kestävään kehitykseen erikoistuneen organisaation asiantuntija.
 • Suunnittele kaksi työpajaa ruokapalvelutyöntekijöille. Ensimmäisessä koulutetaan heitä vaatimuksista, jotka julkisten aterioiden olisi täytettävä, jotta ne olisivat kestävämpiä. Teoriaosuuden jälkeen osallistujat muokkaavat joitakin tyypillisiä kouluaterioita opittujen periaatteiden mukaisesti.
 • Toinen työpaja ruokapavelutyöntekijöille on käytännönläheinen. Valmistatte yhdessä uuden, muokatun version kouluateriasta sekä jonkin uuden, kasvipohjaisen aterian (pyri käyttämään papuja tai linssejä). Tämä ruoanlaittoon keskittyvä työpaja järjestetään keittiössä. Voit palkata ammattitaitoisen kokin tai kouluttajan valmistamaan houkuttelevia ja maukkaita kasvipohjaisia ruokia.
 • Oppilaat osallistuvat omiin työpajoihinsa keittiöammattilaisten tavoin. Suosittelemme työpajoja 12-14-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ensimmäisellä tapaamiskerralla he oppivat kestävään ruokaan liittyvistä teemoista ja yrittävät muokata omaa suosikkikouluruokaansa.
 • Oppilaille suunnattu toinen työpaja järjestetään ruoanlaittoon sopivassa tilassa. Oppilaat valmistavat muokatun version suosikkikouluruoastaan sekä täysin uuden, kasvipohjaisen ruokalajin.
 • Seuraavassa vaiheessa keittiöhenkilökunta valmistaa pieniä annoksia muokatuista kouluaterioista sekä uudesta, kasvipohjaisesta ruokalajista ja tarjoilevat ne koulun ruokalassa. Oppilaat voivat maistaa niitä ja äänestää mieleistään kestävien periaatteiden mukaisesti valmistettua kouluateriaa.
 • Työpajoihin osallistuneet lapset voivat tukea uusien kouluaterioiden käyttöönottoon liittyvää toimintaa. He voivat auttaa äänestyksn järkestämisessä, valmistella kestäviin aterioihin liittyviä julisteita tai valmistella esittelytilan, jossa muut oppilaat voivat tutustua uusiin kestäviin aterioihin.
 • Uudet kestävät ateriat voidaan merkitä ruokalistalle esimerkiksi seuraavalla tavalla: "ateria, joka on hyväksi planeetalle" tai "kestävä ateria".

Lisää huomioitavia asioita

 • Jokainen koulun keittiöhenkilökunnan jäsen voi osallistua työpajoihin.
 • Työpajoja voidaan järjestää myös osana toista toimintaohjetta ”Muutosprosessiin osallistaminen” ja niissä järjestettäviä kokouksia. Tällöin työpajoihin osallistuu vähintään kaksi keittiöalan ammattilaista kustakin koulusta. Työpajojen osallistujien enimmäismäärä on noin 12 henkilöä.
 • Paras vaihtoehto on, kun ruokapalveluista vastaavat tahot tekevät itse muutoksia suosittuihin kouluruokiin. Myös oppilaat voivat ehdottaa kestävyyteen liittyviä muutoksia suosikkiruokiinsa.
 • Eri kouluista tulevien osallistujien välinen ajatustenvaihto on tervetullutta. Työpajat voivat tarjota hyvän alustan keskusteluille ja ideoiden jakamiselle.
 • Ruokapalveluammattilaisille suunnattuja työpajojen järjestäjänä voi toimia ammattitaitoinen kouluttaja, joka on erikoistunut kasvisruokien valmistamiseen. Samoista oppilaille suunnatuista työpajoista voi huolehtia ammattikouluttaja tai koulun keittiöhenkilökunta. On tärkeää, että sekä henkilökunta että oppilaat valmistavat ruokia, joiden joukossa voi olla täysin uusia ehdotuksia koulun ruokalistalle.
 • Uusien ruokien testaaminen voidaan järjestää erilaisten koulun tapahtumien, kuten Maan päivän (Earth Day) tai muiden tapahtumien yhteydessä.

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa