Vastuullisuusviestinnän vuosikello

Lyhyesti

Toimintaohje auttaa suunnittelemaan julkisten ruokapalveluiden ja hankintoja tekevien viestintätoimia ja poimimaan ohjeesta ideoita omaan toimintaan sovellettaviksi. Tässä toimintaohjeessa mallinnetaan julkisen ruokapalvelun viestintämahdollisuuksia ja kirkastetaan visiota kestävästä ateriasta. Kestävyysviestintä voi koskea raaka-aineita, ruokalistaa, henkilöstöä, energian- ja vedenkulutusta, jätteiden vähentämistä ja monia merkityksellisiä yksityiskohtia. Viestintä voi koskea ajankohtaisia tapahtumia, ja se voidaan toteuttaa esittelyiden tai vaikkapa avointen ovien päivien kautta hyödyntäen sekä painettua että digitaalista mediaa. Toimintaohje toteuttaa kestävyysviestintää kautta koko kalenterivuoden ja tukee EU:n kestävän kehityksen strategioita ja toimintatapoja.

Tarvittavat toimenpiteet

 • Viestintä voidaan aloittaa luettelemalla toiminnan kannalta tärkeitä kestävyysnäkökohtia, kuten tasapainoinen ateria, luomuruoka, eläinten hyvinvointi ja kasvikunnan tuotteisiin pohjautuva ruoka sekä kasvis-, vegaaniruoka ja Reilun kaupan elintarvikkeet. Vastuullisuusviestinnässä voidaan korostaa myös ruoan alkuperää ja laatua sekä lähiruokaa.
 • Viestinnällä kerrotaan pienistä ja suurista kestävyystoimista kuten aurinkopaneelien asennuksista, luomuelintarvikkeiden hankinnasta, uusista kasvisruokalistoista tai henkilökunnalle hankituista uusista kierrätyskankaasta valmistetuista työvaatteista.
 • Tärkeät sidosryhmät tarvitsevat viestintätoimia etenkin heille merkityksellisistä kestävyysnäkökohdista.
 • On hyvä viestiä kestävyystavoitteiden saavuttamisesta yhteistyössä saman organisaation tai kunnan työtovereiden kanssa.
 • Eri viestintäkanavat (painetut, digitaaliset, messut, esittelyt, muut) voidaan kartoittaa jotta niihin osallistumisesta voidaan päättää.
 • Paikallisten tai kansallisten kampanjoiden ajankohdat ja teemat kannattaa merkitä hyvissä ajoin vuosisuunnitelmaan.
 • Suunnitelma vuoden viestintätoimista, joihin sisältyy esimerkiksi vuodenajan mukaisia, kuukausittaisia tai viikoittaisia toimenpiteitä, on hyvä tehdä kokonaisuutena johon sisältyy myös budjetti.
 • Lisäksi varmistetaan, että tärkeille sidosryhmille suunnatut viestintätoimet ja yleinen tietoisuuden lisääminen kestävyystoimista sisällytetään vuosisuunnitelmaan.
 • Suunniteltujen viestintätoimien vaikuttavuutta voidaan seurata esimerkiksi kampanjaan osallistuvien määrän, messujen kävijämäärän, sivulatausten määrän jne. perusteella.
 • Kun viestintätoimia arvioidaan säännöllisesti se helpottaa seuraavan vuoden suunnitelman muokkaamista.

Lisää huomioitavia asioita

 • Keskeisten muutosten, kuten kestävämmän ja terveellisemmän ruoan tarjoaminen, on tärkeä viesti kestävän kehityksen toteutumisesta.
 • On tärkeää varmistaa, että kestävän kehityksen saavutuksia koskeva viestintä on linjassa organisaation yleisen viestintästrategian kanssa.
 • Viestien on perustuttava faktoihin ja omiin kokemuksiinne. Tämä tekee viestintätoimista luotettavampia ja tarinallisempia.
 • Viestintäsuunnitelmassa voidaan huomioida uudet eteen tulevat mahdollisuudet kuten osallistuminen muiden järjestämiin kestävän kehityksen ajankohtaisiin tapahtumiin.
 • On tärkeää varautua siihen, että kestävyysviestintä voi myös herättää ristiriitaisia reaktioita, koska eri sidosryhmät hahmottavat näkökohtia eri tavoin.

Vuoropuhelun ja keskusteluyhteyden rakentaminen ja ylläpitäminen tukee kestävän kehityksen viestintää.

Lisätietoja

Lisää tämä toimintaohje kokoelmaasi

Voit lisätä tämän toimintaohjeen kokoelmaasi. Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Tämä toimintaohje on kokoelmassasi

Voit ladata ja jakaa kokoelmastasi pdf-dokumentin, johon sisällytät kaikki tai haluamasi toimintaohjeet.

Kokoelmassasi ei ole vielä yhtään toimintaohjetta. There is currently one tool in your collection. Tällä hetkellä kokoelmassasi on toimintaohjetta.

Sinulla on 0 toimintaohjetta kokoelmassasi.
Klikkaa tästä hallinnoidaksesi kokoelmaasi ja ladataksesi toimintaohjeita.

Hallinnoi kokoelmaasi

Tällä hetkellä kokoelmassasi on 0 toimintaohjetta. Voit poistaa toimintaohjeita kokoelmastasi tai ladata niitä koneellesi pdf-dokumentteina, jos haluat tulostaa tai jakaa niitä.

lataa